IV Międzynarodowa Konferencja Sekcji Otologii i Neurootologi PTOL ChGiSz „Otologia 2013” Warszawa 21–23.11.2013 r.


W dniach 21-23 listopada 2013 w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Otologia 2013”, która została zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk, a Komitetu Organizacyjnego dr hab. n. med. Krzysztof Morawski. Tematyka zjazdu obejmowała kliniczno-naukowe aspekty z zakresu otologii, neurootologii i audiologii. W Konferencji brali udział goście z Polski i zagranicy, którzy uczestniczyli w sesjach naukowych i przedstawili interesujące wykłady. Swoją obecnością i aktywnością Konferencję uświetnili następujący naukowcy zagraniczni:

 

 • prof. Sandro Burdo (Włochy)
 • prof. Rafael Delgado (USA)
 • dr Eugen Ionescu (Francja)
 • Prof. Greg Eigner Jablonski (Norwegia)
 • prof. Juraj Koval (Słowacja)
 • prof. Lela Migirov (Izrael)
 • prof. Gulmira Mukhamadiyeva (Kazachstan)
 • dr Ewa Reglan (Anglia)
 • prof. Burkard Schwab (Niemcy)
 • prof. Sven-Eric Stangerup (Dania)
 • prof. George Sprinzl (Austria)
 • prof. Marcus Suckfull (Niemcy)
 • prof. Fred F. Telischi (USA)
 • prof. Rais Tulebayev(Kazachstan)
 • prof. Francois M. Vaneecloo (Francja)

 

Z Polski udział wzięli następujący goście specjalni:

 

 • prof. Tomasz Durko (Łódź)
 • prof. Ewa Jaworowska (Szczecin)
 • prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
 • prof. Ireneusz Kantor (Warszawa)
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka (Lublin)
 • prof. Wiesław Konopka (Łódź)
 • prof. Jerzy Kuczkowski (Gdańsk)
 • dr hab. n. med. Grażyna Lisowska (Gliwice)
 • dr hab. n. med. Jarosław Markowski (Katowice)
 • dr hab. n. med. Krzysztof Morawski (Warszawa)
 • prof. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
 • prof. Jurek Olszewski (Łódź)
 • prof. Ewa Olszewska (Białystok)
 • dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (Warszawa)
 • prof. Wioletta Pietruszewska (Łódź)
 • prof. Marek Rogowski (Białystok)
 • prof. Henryk Skarżyński
 • prof. Jacek Składzień (Kraków)
 • prof. Czesław Stankiewicz (Gdańsk)
 • prof. Witold Szyfter (Poznań)
 • dr hab. n. med. Marcin Szymański (Lublin)
 • prof. Małgorzata Wierzbicka (Poznań)
 • prof. Jarosław Wysocki (Warszawa)
 • dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)

 

Podczas ceremonii otwarcia wykład inauguracyjny wygłosił prof. Francois Vaneecloo (Francja), który przedstawił ścieżki postępowania w guzach kąta mostowo-móżdżkowego oraz w konflikcie naczyniowo-nerwowym. Prof. Kazimierz Niemczyk uhonorował swojego wieloletniego przyjaciela i mentora, profesora Francois Vaneecloo (Francja), a także profesora Freda Telischi’ego (USA) oraz profesora Rais’a Tulebayey (Kazachstan), wręczając statuetki „Laur Laryngologii Polskiej”.

 

Uczestnicy Konferencji mieli okazję wysłuchać wielu interesujących wykładów oraz uczestniczyli w dyskusjach prowadzonych przez autorytety otolaryngologii w naszym kraju i zagranicą. Prof. Marcus Sűckfull (Niemcy) oraz doc. Grażyna Lisowska (Zabrze) zaprezentowali wyniki międzynarodowych, wieloośrodkowych badań klinicznych nad obiecującymi substancjami stosowanymi transtympanalnie w leczeniu nagłej głuchoty oraz szumów usznych. Właśnie opublikowane rezultaty randomizowanej długoletniej procedury badawczej dają nadzieję wielu pacjentom cierpiącym z powodu tych uciążliwych chorób, w których dotychczas lekarze nie dysponowali metodami o udowodnionej skuteczności.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się sesje poświęcone problematyce zawrotów głowy, implantów ślimakowych oraz chirurgii ucha środkowego. Profesor Lela Migirov (Izrael) przedstawiła swoje doświadczenie w zakresie z endoskopowej chirurgii ucha środkowego, ilustrując wykład licznymi filmami z zabiegów operacyjnych. Profesor Juraj Koval (Słowacja) przybliżył arkana dostępu przez tylny dół czaszki do kąta mostowo-móżdżkowego, ukazując fascynujące endoskopowe nagrania z operacji dekompresji konfliktu naczyniowo-nerwowego oraz usunięcia nerwiaka nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Zawiłości najbardziej wymagającego technicznie dostępu do kąta mostowo-móżdżkowego przez środkowy dół czaszki omówił prof. Kazimierz Niemczyk prezentując film z jednej zoperacji z bogatego materiału własnego. Nie sposób wymienić wszystkich znamienitych Gości, których wykłady na długo zapadną w pamięć uczestnikom konferencji i którzy – jak prof. Witold Szyfter – podsycali wspaniałą naukową atmosferę. Goście z Austrii, Niemiec, Włoch i USA (prof. George Sprinzle, prof. Burkard Schwab, prof. Sandro Burdo i prof. Fred Telischi) szczegółowo omówili problematykę wszczepialnych urządzeń poprawiających słuch. Grupa tematów związanych z narządem równowagi cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a wykłady głoszone przez dr Katarzynę Pierchałę, dr Grażynę Tacikowską, dr Eugen Ionescu (Francja) i dr Ewę Reglan (Wielka Brytania) cieszyły się dużym odzewem ze strony licznych uczestników sesji.

 

Unikatowy element konferencji stanowił panel dedykowany współpracy nauki z biznesem, który uhonorował prelekcją prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Aktualna polityka Państwa w zakresie finansowania nauki zmierza do zwiększenia zaangażowania podmiotów gospodarczych, co może przełożyć się na wzrost rentowności oraz redukcję ryzyka prac badawczych, a także zaowocować opracowaniem innowacyjnych technologii i nowatorskich wdrożeń. Nurt ten wydaje się korzystny zarówno dla jednostek naukowych, które będą mogły czerpać z zasobów inwestorów, jak i dla przemysłu, który będzie mógł korzystać z zaplecza badawczego w celu unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności produkcji. Pokładamy ogromną nadzieję, że wkład przedsiębiorców w rozwój nauki zaowocuje stałym wzrostem gospodarczym naszego kraju oraz spektakularnymi odkryciami polskich naukowców.

 

Zaangażowanie Komitetu Naukowego pod kierownictwem prof. Kazimierza Niemczyka przełożyło się na najwyższy poziom merytoryczny Konferencji. Komitet Organizacyjny, na czele z doc. Krzysztofem Morawskim i we współpracy z Panią mgr Marią Małkowską i Panią mgr Żanetę Bielicką, przeprowadził Konferencję, w której udział wzięło ponad trzystu uczestników w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Sound Garden”.

 

Jesteśmy przekonani, że zjazd stanowił doskonałą okazję do uzupełnienia i uporządkowania aktualnej wiedzy, przedstawienia bieżących standardów diagnostyczno-terapeutycznych, zaprezentowania wyników najnowszych badań naukowych oraz stanowił inspirację do dalszego rozwoju zawodowego.

 

Autorzy sprawozdania

 

dr Emilia Karchier i dr hab. Krzysztof Morawski

 


doc K. Morawski
doc K. Morawski
doc K. Morawski
doc K. Morawski
doc K. Morawski...
doc K. Morawski prof F. Telischi prof F. Vaneecloo prof K. Niemczyk
Obrady
Obrady
prof F Telischi...
prof F Telischi dr E Karchier prof J Wysocki
prof Kazimierz ...
prof Kazimierz Niemczyk
prof F. Telisch...
prof F. Telischi
prof Kazimierz ...
prof Kazimierz Niemczyk
prof K. Niemczy...
prof K. Niemczyk prof K. Kurzydlowski
prof R. Tulebay...
prof R. Tulebayev dr A. Bruzgielewicz
Szanowni uczest...
Szanowni uczestnicy konferencji