Konferencja Pielęgniarek Otolaryngologicznych w Popradzie


W dniach 12.10-13.10 odbyła się Konferencja Pielęgniarek Otolaryngologicznych w Popradzie. Uczestniczyło w niej przeszło 100 pielęgniarek ze Słowacji, Czech i 4 pielęgniarki z Polski, z naszej Kliniki Otolaryngologii.

 

Były to mgr Magda Staciwa, mgr Ewelina Suchecka, mgr Mirella Hamryszak oraz mgr Beata Klukowska. Nasze Panie Pielęgniarki pojechały na zaproszenie mgr Danieli Jarabovej, Przewodniczącej Towarzystwa Pielęgniarek Laryngologicznych na Słowacji. Na Konferencji, prezentacje pielęgniarek z naszej Kliniki, dotyczyły oceny jakości życia po operacji nerwiaka nerwu przedsionkowo-ślimakowego, opieki nad pacjentem w stanie terminalnym oraz leczenia bólu w otolaryngologii. Ich wystąpienia przyjęto bardzo entuzjastycznie. Została nawiązana ścisła współpraca pomiędzy pielęgniarkami polskimi a słowackimi. Mamy ogromną nadzieję, że za rok w październiku zorganizujemy I Konferencję Pielęgniarek Polsko-Słowackich w Warszawie.

mgr Małgorzata Staciwa


mgr Magda Staci...
mgr Magda Staciwa, mgr Mirella Hamryszczak, mgr Daniela Jarabova, mgr Ewelina Suchecka, mgr Beata Klukowska
Drugi talent Pa...
Drugi talent Pań pielęgniarek :)