Europejska Konferencja Laryngologiczna w Nicei


W dniach od 27 do 30 kwietnia 2013 roku w Nicei odbyła się Druga Konferencja Europejskiej Akademii Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Klinikę Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentował Pan Profesor Kazimierz Niemczyk wraz z zespołem: docentem Krzysztofem Morawskim, doktorem Tomaszem Gotlibem i lekarz Emilią Karchier. Organizator imprezy, Profesor Jacques Magnan, wybitny otochirurg oraz wieloletni przyjaciel Profesora Niemczyka, gościł łącznie dwa tysiące ośmiuset lekarzy laryngologów, którzy przybyli z osiemdziesięciu państw świata. Podczas czterech dni odbyło się kilkadziesiąt sesji naukowo-szkoleniowych, poświęconych wszystkim gałęziom laryngologii, głównie natomiast otologii, onkologii laryngologicznej, rynologii, chirurgii plastycznej oraz laryngologii dziecięcej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się sesje panelowe dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii w chirurgii głowy i szyi.

 

Przedstawiciele Kliniki wygłosili wykłady obrazujące aktualne standardy medyczne i postępy naukowe. Pan Profesor Kazimierz Niemczyk przedstawił swoje bogate i unikatowe w skali globalnej doświadczenie w usuwaniu nerwiaków nerwu przedsionkowego z dostępu przez środkowy dół czaszki. Podczas godzinnego wykładu Pan Profesor przybliżył arkana tego szczególnie trudnego i wymagającego technicznie dojścia, które daje pacjentowi szansę na zachowanie słyszenia po usunięciu guza. Profesor Niemczyk jako jeden z nielicznych otochirurgów wykonuje dostęp przez środkowy dół czaszki, który został opracowany w roku 1961 przez Amerykanina William’a House’a. Dzięki temu pacjenci z nerwiakiem nerwu przedsionkowego mają szansę zachować słuch po operacji. Dostęp ten wykorzystuje się również w leczeniu zaawansowanej choroby Meniere’a. Przecięcie nerwów przedsionkowych uwalnia pacjenta od uciążliwych objawów uniemożliwiających codzienne życie, takich jak: zawroty głowy, nudności, wymioty. Pan Profesor Niemczyk zilustrował szczegóły techniki operacyjnej licznymi filmami z wykonanych osobiście zabiegów, wzbudzając uznanie międzynarodowego gremium i wywołując ożywioną dyskusję. Wykład został przyjęty z dużym zainteresowaniem.

 

Pan Docent Morawski przedstawił wykład na temat monitorowania słuchu podczas operacji neurootologicznych, szczególnie podczas usuwania nerwiaków przez środkowy dół czaszki. Doskonała technika operacyjna musi być w takich przypadkach wsparta obiektywnym narzędziem pomiarowym, które bada stan słuchu podczas resekcji guza. Warunki operacyjne, otwieranie czaszki i przewodu słuchowego wewnętrznego, a także manipulacje podczas usuwania nerwiaka, wpływają na stan nerwu słuchowego oraz ukrwienie ślimaka. Wówczas monitoring umożliwia natychmiastowe wykrycie zaburzenia i adekwatną reakcję. Monitoring zwiększa szansę zachowania słuchu w sytuacjach, gdy przed operacją słuch jest użyteczny, a rozmiar guza pozwala na wykonanie dostępu przez środkowy dół czaszki. Ze względu na szereg czynników, między innymi szczególnie bliskie położenie nerwu słuchowego i obecność zrostów, zachowanie słuchu nie zawsze jest możliwe. Niemniej jednak zastosowanie techniki operacyjnej oraz zaawansowanej technologii monitorującej pozwala u około połowy pacjentów operowanych w naszej Klinice przez środkowy dół czaszki zachować słuch, co stanowi bardzo dobry wynik w skali globalnej. Od lat problematyką monitoringu śródoperacyjnego zajmuje się w naszej Klinice Pan Docent Krzysztof Morawski, który ściśle współpracuje z amerykańskimi specjalistami i inżynierami w zakresie nowych technik i algorytmów pomiarowych, podnosząc wydajność, skuteczność i rozszerzając zastosowania monitoringu narządu słuchu. Prezentacja Pana Docenta została odebrana z uznaniem i była szeroko komentowana na międzynarodowym forum.

 

Dr med. Tomasz Gotlib wygłosił niezwykle ciekawą prezentację w formie elektronicznego plakatu na temat wewnątrznosowego endoskopowego dostępu i resekcji kostniaków zatoki czołowej i zachyłka czołowego. Doniesienie to obrazowało imponujące doświadczenie prelegenta w minimalnie inwazyjnej chirurgii endoskopowej podstawy czaszki. Lekarz Emilia Karchier przedstawiła natomiast stanowisko Kliniki w zakresie zastosowania endoskopii w chirurgii ucha środkowego, które stanowi aktualnie kontrowersyjny temat wzbudzający ożywioną dyskusję w środowisku otologicznym.

 

Poprzez intensywny udziału w interesującym programie naukowym i dysputę z lekarzami z najdalszych zakątków świata, zespół Kliniki nawiązał kontakty ze znamienitymi specjalistami, czerpiąc z ich otwartości, rozległej wiedzy i bogatego doświadczenia zabiegowego. Wyjazd do Nicei stanowił doskonałą okazję poznania najnowszych trendów, prezentacji własnych dokonań oraz zainicjowania przyjacielskich więzi z kolegami pracującymi w Europie i na świecie.

lek. Emilia Karchier

Dziedziniec Pał...
Dziedziniec Pałacu Księcia Monako w Monte Carlo
Przystań w Mont...
Przystań w Monte Carlo