16 Kongres Niemieckiego Towarzystwa Leczenia Ran


W dniach 13-15 czerwca 2013 roku w Bielefeld odbył się 16 Kongres Niemieckiego Towarzystwa Leczenia Ran. Obradom, które odbywały się w miejskim ratuszu, przewodniczył profesor Hisham Fans. Wiodące tematy zjazdu dotyczyły zagadnień optymalizacji leczenia ran wraz z wyznaczeniem głównych kierunków współczesnej terapii. Omawiane zagadnienia dotyczyły leczenia ran przewlekłych, w tym zasad oczyszczania tkanki martwej i stosowania przeszczepu pokrywającego. Dyskutowano nad operacyjnymi i zachowawczymi metodami postępowania u pacjentów obciążonych schorzeniami przewlekłymi.

Przedstawicielki zespołu pielęgniarskiego Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu - mgr Magda Staciwa oraz mgr Mirella Hamryszczak - wzięły udział w obradach kongresu. 14 czerwca odbyła się sesja pielęgniarska dotycząca opieki pooperacyjnej pacjentów z ranami przewlekłymi. Nasze pielęgniarki brały czynny udział w tej sesji, jako jedyne przedstawicielki z Polski. Wygłoszone na sesji referaty były bardzo interesujące, a pozyskana informacja posłuży do dalszych rozważań nad leczeniem i gojeniem ran przewlekłych. Kongres stał się doskonałą okazją do nawiązania miłych kontaktów pomiędzy naszymi pielęgniarkami a pielęgniarkami z Niemiec, co z pewnością zaowocuje zacieśnieniem współpracy.

Po zakończeniu obrad była możliwość zwiedzenia interesującego miasta, jakim jest Bielefeld. Jest on jednym z 20 największych miast niemieckich, kulturalno-gospodarczym centrum Wschodniej Westfalli.

Bielefeld otrzymało prawa miejskie w 1214 roku i pierwotnie należało do hrabstwa Ravensberg, a w 1647 roku znalazło się pod panowaniem Brandenburgii. Od XVI wieku zaczął się w Bielefeld rozwijać przemysł tekstylny. Zamek Sparrenburg, zbudowany w latach 1240–1250 przez grafa Ludwika von Ravensberg, jest najstarszym symbolem miasta. Wzniesiony został na skraju Lasu Teutoburskiego (Teutoburger Wald), skąd w dawnych czasach kontrolowano gród Bielefeld i przełęcz Osning. Mimo wielokrotnego oblężenia zamek pozostał niezdobyty, w XVIII wieku przekształcony w więzienie. W czasie II wojny światowej miasto zostało znacznie zniszczone wskutek bombardowań.

Z odrestaurowanej twierdzy rozciąga się wspaniała panorama miasta i okolicy. Dobrze zachowane podziemne pomieszczenia i korytarze są udostępnione dla zwiedzających. Każdego roku w imponującej zamkowej scenerii odbywa się średniowieczny festyn Sparrenburgfest.

Bielefeld to dziś młode miasto uniwersyteckie, gdzie studiuje około 30 tysięcy studentów. Pozostaje też ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, odzieżowego oraz spożywczego.

mgr Magda Staciwa

mgr Mirella Ham...
mgr Mirella Hamryszczak, mgr Magda Staciwa
mgr Magda Staci...
mgr Magda Staciwa