Grant KBN Nr N 518 0734 33 (2007-2011)


Kierownik projektu – prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk


"Badania przewodności akustycznej w operacjach rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych"

 

Zespół współbadaczy:

  • dr hab. Krzysztof Morawski,
  • dr n. med. Robert Bartoszewicz,
  • lek. Jacek Sokołowski


Przewlekłe zapalenie ucha środkowego jest schorzeniem, w którym metodą leczenia z wyboru jest zabieg operacyjny. Celem operacji( tympanoplastyki) jest między innymi likwidacja niedosłuchu poprzez odtworzenie odpowiednich warunków akustycznych w uchu środkowym. Dotychczas nie powstała metoda śródoperacyjnego pomiaru skuteczności rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych (ossikuloplastyki), co utrudnia wstępną weryfikację rezultatów terapii i ewentualną modyfikację tego leczenia.

 

Celem projektu było stworzenie metody śródoperacyjnego badania skuteczności operacji ossikuloplastyki u pacjentów poddawanych tympanoplastyce za pomocą aparatu Laser Doppler Vibrometer (LDV).

 

Istotą projektu jest umożliwienie, w oparciu o wyniki badania LDV, śródoperacyjnej modyfikacji ossikuloplastyki w celu przywrócenia optymalnej przewodności akustycznej ucha środkowego.

 

Praca była podzielona na dwie części. W części eksperymentalnej pomiary zostały wykonane na swieżo-mrożonych kościach skroniowych w pracowni Kości Skroniowej Kliniki i Katedry Otolaryngologii za pomocą przyrządu pomiarowego Laser Doppler Vibrometer. W części klinicznej projektu badania prowadzono w warunkach bloku operacyjnego. W zależności od wyniku badania śródoperacyjnego metodą LDV stosowano odpowiednią korekcję zrekonstruowanego łańcucha kosteczek słuchowych.

 

Efektem końcowym projektu jest propozycja standardu diagnostycznego oceny ruchomości łańcucha kosteczek słuchowych i metody śródoperacyjnej korekcji ossikuloplastyki z zastosowanej technik LDV.