Grant MNiSW, nr projektu: 2P05C09929 (2005-2010)


Kierownik projektu – prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk


„Mechanizm plastyczności mózgu na podstawie analizy aktywacji ośrodków funkcji poznawczych u pacjentów z wszczepionym implantem nerwu ślimakowego"


Cel:
Celem niniejszego doświadczenia było zbadanie zależności występujących pomiędzy czasem używania implantu ślimakowego, wynikami rehabilitacji oraz wynikami badania funkcji kory mózgowej podczas słuchania mowy. Zastanawiano się również, czy strona implantacji ma istotny wpływ na reprezentację korową funkcji związanych z rozumieniem mowy oraz ich rehabilitację.

Zapotrzebowanie na wyniki projektu:
Do lekarzy specjalistów zgłasza się wielu pacjentów z uszkodzonym słuchem, którzy nie odnoszą korzyści z nawet optymalnie dobranych aparatów słuchowych. Decyzja o zastosowaniu u nich implantu ślimakowego jest podejmowana przez zespół specjalistów; wiąże się ona z koniecznością przeprowadzenia operacji, a także późniejszą rehabilitacją pacjenta. Zbadanie procesów zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego może pomóc w procesie kwalifikacji pacjenta np. w kwestii doboru ucha do implantacji, wstępnym oszacowaniu możliwych korzyści, czy też zaplanowaniu rehabilitacji.

Odbiorcy:
Osoby zainteresowane wynikami niniejszego projektu to lekarze audiolodzy, kwalifikujący pacjentów do operacji wszczepienia implantu ślimakowego, a także wszyscy specjaliści, zarówno z zakresu laryngologii, neurologii, logopedii czy neuropsychologii, nie tylko badający procesy słyszenia i rozumienia mowy, ale pracujący z pacjentami nad rehabilitacją różnych obszarów związanych z mową oraz słyszeniem.