Projekt rozwojowy NCBR Nr N R13 0040 06/2009 (2009-2012)


Kierownik projektu - prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

 

"Opracowanie przesiewowych testów otoneurologicznych u osób w wieku podeszłym ze skłonnością do upadków i ustalenie zasad specyficznej rehabilitacji."


Zespół współbadaczy:

 

  • dr med. Katarzyna Pierchała,
  • dr med. Marta Held-Ziółkowska,
  • dr Magdalena Lachowska,
  • dr hab. med. Krzysztof Morawski.


Badania prowadzone są w grupie normy otoneurologicznej zróżnicowanej wiekowo oraz w grupie patologii układu równowagi.

Każda osoba włączona do projektu ma wykonywane następujące badania: kliniczne badanie otoneurologiczne, badanie videonystagmograficzne, badanie dynamicznej ostrości widzenia oraz badanie posturograficzne.

Celem projektu jest:

  1. ocena zmian wyników w poszczególnych metodach badania zachodzących z wiekiem,
  2. wyodrębnienie metod, które najlepiej różnicują normę od patologii,
  3. wyodrębnienie metod, które najlepiej wskazują skłonność do upadków,
  4. ocena wyników rehabilitacji w warunkach konfliktów sensorycznych w różnych grupach patologii,
  5. opracowanie metody przesiewowego badania w grupie osób starszych w celu wyodrębnienia metod które najlepiej wskazują skłonność do upadków

 

Streszczenie projektu

Pobierz PDF

 

Algorytm Postępowania

Pobierz PDF

 

Kliniczny Test Organizacji Zmysłowej