Projekt rozwojowy NCBR Nr N R13 0078 10/2010 (2010-2013)


Kierownik projektu – prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

"Opracowanie zasad endoskopowej chirurgii ucha środkowego"


Zespół współbadaczy:

  • dr hab. med. Krzysztof Morawski,
  • dr med. Robert Bartoszewicz,
  • dr Emilia Karchier,
  • dr med. Jacek Sokołowski


Więcej informacji na stronie grantu: www.otoendoscopy.pl