Zastosowanie nowoczesnej techniki śródoperacyjnego monitoringu nerwu twarzowego w chirurgii guzów ślinianek przyusznych.

 

NR N N518 332435, realizowany w latach 2009-2010


Kierownik projektu: dr hab n med Ewa Osuch-Wójcikiewicz

 

Wykonawca: lekarz Paweł Szwedowicz

Celem pracy było wykazanie przydatności śródoperacyjnego monitoringu nerwu twarzowego w chirurgii guzów ślinianek przyusznych.

 

Metodyka badań:

Monitorowanie nerwu przeprowadzano u operowanych chorych z powodu guza ślinianki przyusznej, zarówno po raz pierwszy, jak również z powodu nawrotu choroby. Upośledzenie czynności nerwu twarzowego jest najczęściej stwierdzanym powikłaniem operacji guzów ślinianki przyusznej, a ryzyko powikłania zwiększa się wraz z kolejną operacją.

 

Wyniki:

Wykazano, że stosowanie śródoperacyjnego monitorowania EMG nerwu twarzowego podczas pierwotnych operacji guzów ślinianki przyusznej nie wpływa na częstość występowania pooperacyjnego upośledzenia czynności nerwu. Ma zasadnicze znaczenie podczas reoperacji i wówczas powinno być zawsze stosowane.


Realizacja projektu została zakończona pracą doktorską pt: Analiza wyników leczenia gruczolaka wielopostaciowego ślinianek przyusznych, obronioną w październiku 2011r.