I Międzynarodowa Konferencja Sialendoskopii,
Genewa 2012 r.


Pionier sialendoskopii, Prof. Francis Marchal, zorganizował w Genewie w dniach 24-25 marca 2012 roku, Pierwszą Międzynarodową Konferencję Sialendoskopii, podczas której przedstawiono znaczenie tej metody w chorobach ślinianek.

 

Sialendoskop jest narzędziem optycznym o średnicy od 0,75 do 1,7 mm, pozwalającym eksplorować i uwidaczniać wnętrze przewodów wprowadzających ślinianek. Większość sialendoskopistów podkreśla, że około połowa procedur jest wykonywana w celach diagnostycznych. W przypadku kamienia blokującego przewód wprowadzający ślinianki, istnieje możliwość usunięcia go za pomocą delikatnych koszyczków lub kleszczyków, wprowadzanych przez kanał roboczy o średnicy od 1,2 do 1,7 mm. Nierzadko nie udaje się znaleźć kamienia, a jedynie stwierdza się zwężenie przewodów, zwłaszcza w przewlekłych stanach zapalnych ślinianek.

 

W Klinice Otolaryngologii WUM, od kilku miesięcy, przeprowadzamy sialendoskopię w przypadkach kamicy przewodu Stensen'a lub Wharton'a, co w części przypadków pozwala uniknąć usunięcia ślinianki.

 

lek. Emilia Karchier


Genewa nocą
Genewa nocą
Obrady
Obrady
Jezioro Genewsk...
Jezioro Genewskie

Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja:
The 9-th International Conference on Cholesteatoma
and Ear Surgery


W dniach 3-7 czerwca 2012 r. w Nagasaki, odbyła się Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja: Perlak i Chirurgia Ucha Środkowego, podczas której członkowie zespołu naszej Kliniki, przedstawili dwie prace na temat zastosowania endoskopii w chirurgii ucha środkowego.

 

Oś historycznego miasta Nagasaki stanowi długi, rozbudowany port, otoczony wysokimi wzgórzami, gęsto porośniętymi lasami liścistymi i bambusowymi. W XVI wieku dotarli tutaj Portugalczycy, krzewiąc chrześcijaństwo, a następnie osiedlili się Duńczycy i Chińczycy. Od tego czasu Nagasaki zaczęło stanowić ośrodek kontaktu Japonii ze światem, wyróżniając się przy tym wielokulturowością i tolerancyjną atmosferą, niespotykaną w innych częściach kraju. Polskim akcentem jest tutaj kościół, który wzniósł pracujący jako misjonarz w Nagasaki w latach czterdziestych XX w., Św. Maksymilian Maria Kolbe. Łagodny klimat miasta, w którym romantyczna tradycja zderza się z nowoczesną, industrialną cywilizacją, sprzyja spokojnym spacerom, uprawianiu sportu i wymianie poglądów przez przybyszy różnych narodowości.

 

Przedstawione podczas Konferencji prace, dotyczące leczenia chirurgicznego chorób ucha środkowego i podstawy czaszki, prezentowane przez wiodące ośrodki z całego świata, wzbudzały liczne kontrowersje. Poszczególni autorzy zaprezentowali satysfakcjonujące wyniki leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego, za pomocą różnych technik operacyjnych. Przedstawiciele Europy Zachodniej, w tym nasza Klinika, bronili znaczenia attykoantromastoidektomii z tympanotomią tylną w chirurgii ucha środkowego, natomiast reprezentanci Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu, promowali przezkanałowy dostęp do jamy bębenkowej, przeprowadzany jedynie z użyciem optyki endoskopowej. Te dwa dostępy stanowią zupełnie odrębne podejścia do patologii ucha środkowego.

 

Nie brakowało doniesień przedstawiających jeszcze inne techniki operacyjne, wśród których najciekawsze wydają się: obliteracja wyrostka sutkowego (USA) oraz rekonstrukcja tylnej ściany przewodu słuchowego zewnetrznego typu soft wall (Daleki Wschód). Zainteresowanie wzbudzały także prezentacjie leczenia rzadkich chorób takich, jak perlaki szczytu piramidy czy perlaki wrodzone.

 

Ogólnie program Konferencji był niezwykle zróżnicowany, a wybór jednej z równocześnie odbywających się sześciu sesji – bardzo trudny.

 

Propozycje imprez towarzyskich stanowiły doskonałą okazję poznania otochirurgów ze wszystkich zakątków świata oraz podziwiania wyjątkowej japońskiej kultury i gościnności.

lek. Emilia Karchier

 

lek. Emilia Kar...
lek. Emilia Karchier
Nagasaki 2012
Nagasaki 2012
lek. Emilia Kar...
lek. Emilia Karchier
dr med. Jacek S...
dr med. Jacek Sokołowski
Wieczór w centr...
Wieczór w centrum Nagasaki
Tradycyjna świą...
Tradycyjna świątynia japońska
Port w Nagasaki
Port w Nagasaki
Panorama Nagasa...
Panorama Nagasaki
Kościół Katolic...
Kościół Katolicki

I specjalistyczna debata dotycząca próby wyznaczenia standardów w procedurze regulacji parametrów procesorów mowy u pacjentów z implantem ślimakowym.


Debata „Fitting for Performance” (w wolnym tłumaczeniu: „Ustawienia dla poprawy funkcjonowania”) odbyła się w dniach 22 – 23. 10. 2012 r. Została zorganizowana między innymi przez grupę Eargroup (De Oor Groep) oraz Uniwersytet w Antwerpii (Universiteit Antwerpen) pod przewodnictwem profesora P.J.Govaerts’a i odbyła się w budynku Sejmiku Województwa w Antwerpii. Przybyło na nią około 100 uczestników, głównie z Europy Zachodniej, ale także z Kanady, USA, Indii czy z Półwyspy Arabskiego. Policzono, iż owe 100 osób reprezentuje około 43000 pacjentów z implantem ślimakowym i byłoby niezwykle cennym przekonać się, jakie opinie i trendy panują obecnie na świecie wśród specjalistów dopasowujących parametry stymulacji w procesorach mowy.

Celem odbycia debaty było głosowanie nad wieloma kwestiami dotyczącymi ustawień procesorów mowy implantów ślimakowych, co było możliwe dzięki obecnym na sali elektronicznym systemom do głosowania. Odpowiedź na stawiane uczestnikom pytania, przygotowane wcześniej przez organizatorów, miała w założeniach przyczynić się do ustalenia pewnych standardów postępowania podczas ustawień. W trakcie debaty pojawiło się także wiele tematów, które wzbudziły żywą dyskusje wśród uczestników spotkania. Debata rozpoczęła się od krótkiej prezentacji grupy Eargroup. Następnie czterej producenci systemów implantów ślimakowych wyjaśniało podstawy funkcjonowania produkowanych przez siebie systemów. Zgodnie z przewidywaniami firmy ograniczyły się do prezentacji powszechnie znanych specjalistom informacji, nie podając żadnych konkretnych wytycznych, mogących w jakikolwiek sposób wpłynąć na jakość ustawień procesorów mowy.

Przykładowymi zagadnieniami, nad którymi debatowano, były czas aktywacji procesora, sposób ustawienia (np.44% uczestników stwierdziło, iż wyznacza próg C na podstawie pomiaru na poszczególnych elektrodach, 32 % stymuluje elektrody blokowo), pomiary, jakie należy wykonać podczas sesji dopasowania zarówno obiektywne jak i subiektywne i inn. Dyskutowano także nad tym, kiedy należy dokonać pierwszej aktywacji procesora (80% wykonuje je po ok. miesiącu), ile czasu powinno spędzić się z pacjentem w ciągu pierwszego roku od aktywacji procesora (większość uczestników odpowiedziała, że w pierwszym roku przeznacza na to około 20 godzin). Starły się także trzy, absolutnie przeciwstawne „frakcje”, oponujące za ustawieniami na podstawie potencjałów wywołanych z nerwu słuchowego (np. NRT, NRI), na podstawie behawioralnego wytyczenia progów na poszczególnych elektrodach, a także tych, którzy przyjmują pewne ogólne wartości stymulacji i modyfikują je jedynie w zależności od wyników słuchowych np. audiometrii, audiometrii słownej czy też specjalistycznych testów (np. ASSE).

Sesja dotycząca przyszłości implantów ślimakowych była otwarta na dyskusję. Konkluzją spotkania było to, iż istnieje tak wiele różnych ośrodków o tak wielu różnych uwarunkowaniach ekonomicznych i systemowych, że trudno jest ustalić złoty standard dla wszystkich. Taki stan ukształtował się przez ostatnie 25 lat i nadal wydaje się, że jesteśmy daleko od znalezienia ostatecznego i jedynie słusznego rozwiązania, a działania specjalistów zajmujących się regulacją parametrów stymulacji w procesorach mowy muszą mieć na uwadze jedynie dobro pacjenta i dostosować metodę do człowieka, a nie człowieka do metody.

 

dr Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska

Antwerpia 2012 ...
Antwerpia 2012 rok
Antwerpia 2012 ...
Antwerpia 2012 rok

III Ceskoslovenska Konferencia Medzinarodnou Ucastou


W dniach 08.-09. listopada w Sanatorium Tatranska Kotlina w Vysokich Tatrach odbyła się III Ceskoslovenska Konferencia Medzinarodnou Ucastou „Inovacie v osetrovatelstve”. Uczestniczyło w niej przeszło 100 pielęgniarek z Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski. Pośród nich, na zaproszenie organizatorów Konferencji brały w niej udział również pielęgniarki z Kliniki Otolaryngologii WUM: mgr Magda Staciwa, mgr Mirella Hamryszak, Małgorzata Penconek oraz mgr Elżbieta Kurzyńska /obecnie Klinika Endokrynologii/. Wiodącymi tematami wykładów były: migracje zawodowe pielęgniarek, historia pielęgniarstwa w Polsce i na świecie, problemy pielęgnacyjne pacjentów na oddziałach, rozwój edukacji pacjentów i jej wpływ na jakość życia oraz problem niedożywienia.

Sanatorium, w którym odbywała się Konferencja ma status uzdrowiska. Jego okolica jest idealna na leczenie astmy, alergii oraz chorób układu oddechowego. Tatranska Kotlina znajduje się u południowo-wschodnich podnóży Kobylego Wierchu na wysokości 760 m n.p.m. Przez miejscowość przebiega droga Wolności, znajduje się tu również Bielski Potok. Na północnych zboczach Kobylego Wierchu znajduje się udostępniona dla zwiedzających jaskinia Bielska.

 

mgr Magda Staciwa

 


(od lewej) Małg...
(od lewej) Małgorzata Penconek, mgr Elżbieta Kurzyńska, mgr Magda Staciwa
(od lewej) Małg...
(od lewej) Małgorzata Penconek, mgr Elżbieta Kurzyńska, mgr Mirella Hamryszczak

 

Unit Laryngologiczny


Mimo ogromnych trudności, zwłaszcza finansowych, z jakimi boryka się cała służba zdrowia, kontynuujemy proces modernizacji naszej Kliniki. Dzięki staraniom zespołu Kliniki, udało nam się wzbogacić nasze wyposażenie o nowoczesny unit laryngologiczny. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie pełnego badania laryngologicznego oraz ułatwia wykonywanie zabiegów leczniczych.

Unit zamontowano na Oddziale Rynologicznym Kliniki, gdzie co dzień korzystają z niego dziesiątki naszych pacjentów.

 

lek. Grzegorz Januszek


Unit Laryngolog...
Unit Laryngologiczny