"Słownik Biograficzny Otolaryngologów Polskich

XIX i XX wieku"


Stanisław Zabłocki


"Słownik Biograficzny Otolaryngologów Polskich XIX i XX wieku"

"Słownik Biograficzny Otolaryngologów Polskich XIX i XX wieku"

 

Już w sprzedaży!
Zamówienia można składać drogą telefoniczną: (22) 599 17 41

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rok wydania: 2012
Autor: Stanisław Zabłocki
Liczba stron: 764
Oprawa: twarda

 


Słownik Otolaryngologów Polskich


Słownik Biograficzny Polskich Lekarzy Otolaryngologów XIX i XX wieku jest kamieniem milowym wśród pozycji bibliograficznych. Autor, profesor Stanisław Zabłocki spędził na jego tworzeniu prawie 40 lat. Jak mówi, zebranie 455 biogramów, dotarcie do źródeł, zestawienie ankiet oraz rozległa i kosztowna korespondencja wymagały takiego upływu czasu. Na końcu pojawił się problem z wydaniem tej pozycji. Po 10 lat można powiedzieć, „do trzeciego wydawnictwa sztuka” – udało się. Wydawnictwo KOMOGRAF wraz z porozumieniu z Zarządem Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi doprowadziło do wydania tego niepowtarzalnego i wiekopomnego dzieła.

 

Nasuwa się pytanie po co i komu potrzebna jest tak gruba książka? Odpowiedź będzie jednak prostsza, gdy postawi się kolejne trafniejsze pytanie: Kim byli Polscy Otolaryngolodzy? Otóż polskim lekarzom przyszło żyć i pracować w bardzo trudnych warunkach. Sytuacja polityczna przed I wojną światową nie była zbyt klarowna. Ale to wówczas zawiązywały się Towarzystwa Lekarskie, ukazywały się pierwsze periodyki oraz książki instruktażowe. W okresie Młodej Polski zaczęły powstawać kliniki, opracowywano nowe techniki medyczne, urządzenia itp. Otolaryngologia polska budowała swoje fundamenty. Działania te przerwały i poważnie zniszczyły działania wojenne. Wielu oficerów WP było lekarzami, wielu z nich było świetnymi fachowcami w laryngologii, niestety wielu z nich zostało zamordowanych w Katyniu. Pozostali wykazali się heroiczną postawą, walcząc i pracując przy chronieniu i ocalaniu dobytku. Po wyzwoleniu, pomimo komunistycznego reżimu, dzięki postawie lekarzy kliniki otolaryngologiczne „wychodziły na prostą”, wyposażały oddziały, doskonaliły oraz rozwijały techniki leczenia chorób uszu, nosa i gardła. Biogramy otolaryngologów Autor kończy się na ok. roku 1960, kiedy to rozpoczął prace nad Słownikiem. Można powiedzieć, że pierwszy wiek polskiej, a zarazem światowej otolaryngologii mieści się na 760 stronach. Słownik udało się zilustrować jedynie 280 fotografiami, ze względów oczywistych głównie są to przedruki z różnych periodyków. Wprawdzie w międzywojniu fotografia rozkwitała i stawała się modna, ale pożoga wojenna zniszczyła większość zbiorów i archiwów. To pośrednio tłumaczy nie najlepszą jakość zamieszczonych ikonografii, która jednak dzięki dzisiejszym możliwościom obróbki technicznej zdjęć pozwoliła portretowanym kiedyś lekarzom uzyskać wyraźniejszą, przejrzystą twarz.

 

Na zakończenie należy nadmienić, że dzieło Prof. St. Zabłockiego w pewien sposób jest niepełne. W Słowniku jest kilka życiorysów niedokończonych. Mam tu na myśli lekarzy, którzy stosunkowo niedawno zmarli. Jest również kilkoro (w tym również i Autor) którzy udekorowani zaszczytami życia cieszą się zasłużoną emeryturą. Jestem przekonany, że po lekturze Słownika nasuną się dwie refleksje: pierwszą będzie ta o determinacji i heroiczności w tworzeniu podwalin otolaryngologii. Co to znaczyło i jakim człowiekiem winien być lekarz. Druga to myśl, że trzeba będzie kontynuować dzieło Mistrza, aby na tym fundamencie stworzyć współczesny słownik lekarzy otorynolaryngologów. Wybrać jednostki, które oprócz medycznego rzemiosła wyróżniają się: pracowitością, etyką, dobrouczynnością, a także jeszcze wniosły to „coś”, aby zawód otorynolaryngologa nie był postrzegany jako uboczny. Z takim materiałem i iście redaktorskim zapałem stworzyć kolejne dzieło na poziomie prezentowanego Słownika. Zgoda profesora Stanisława Zabłockiego na kontynuowanie dzieła już jest. Zapraszam zatem do czytania Słownika biograficznego polskich lekarzy otolaryngologów XIX i XX wieku oraz wyrażania swoich refleksji.

 

Piotr Goszczycki

Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii


Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi

Syrenka SWLStowarzyszenie Wspierania Laryngologii jest organizacją pozarządową, która za podstawowy cel swojej aktywności uznała organizowanie i wspieranie wielokierunkowych działań służących otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi.

Idea powstania Stowarzyszenia, zrodziła się w kręgu osób związanych z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Towarzyszyło jej głębokie przekonanie o konieczności poszukiwania nowych form wspierania rozwoju naukowego i szkoleniowego w dziedzinie otorynolaryngologii.

 

Już w krótkim czasie Stowarzyszenie zaangażowało się w organizację szeregu szkoleń, kursów, konferencji naukowych, w których uczestniczyli lekarze i specjaliści z całej Polski, jak również ze świata. Jako przykład niech posłuży organizowany co roku Międzynarodowy Kurs Mikrochirurgii Ucha.

 

Systematycznie finansuje wyjazdy naukowe i szkoleniowe, pomaga studentom w trudnej sytuacji, przyznając im stypendia.

 

Uczestniczy w dofinansowaniu programów Kliniki Otolaryngologii, zgrupowanych w tematach: otochirurgia, rynologia, onkologia, foniatria, implanty ślimakowe, chirurgia rekonstrukcyjna, zaburzenia oddychania w czasie snu.

 

Dzięki finansowej pomocy Stowarzyszenia, wyremontowano poszczególne pomieszczenia Kliniki Otolaryngologii w Szpitalu przy ulicy Banacha, dokonano całościowej modernizacji Ośrodka Implantów Ślimakowych oraz wyposażono go w niezbędny, specjalistyczny sprzęt do leczenia i opieki nad pacjentami.

 

Ważnym obszarem pracy osób zgrupowanych w Stowarzyszeniu, jest pomoc finansowa i specjalistyczna dla dzieci z wadami słuchu.

 

Stowarzyszenie ma nowe plany rozwoju swojej działalności, ukierunkowanej na pomoc dla najmłodszych: pragnie rozpocząć akcję, której celem jest leczenie polskich dzieci ze Wschodu (Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan) w zakresie schorzeń laryngologicznych, finansowania podróży, pobytu i kosztów ich terapii.

 

Integralną część działań Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii, stanowi pomoc dla osób dotkniętych chorobą nowotworową (nowotwory głowy i szyi).

 

Dane adresowe:

 

ul. Żelazna 69 A m.1
00-871 Warszawa

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000119455
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 010802737
Urząd Skarbowy – nr NIP: 526-21-78-055

Informacje o możliwości wsparcia dla Stowarzyszenia


Każdy może finansowo wesprzeć działalność Stowarzyszenia, poprzez wpłatę dowolnej kwoty na podane niżej konto. Dzięki tej pomocy – Stowarzyszenie również może pomagać.

Darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia można odliczyć od podstawy opodatkowania. Osoby fizyczne a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT) a osoby prawne do 10% dochodu (CIT).

Można stale i regularnie wspierać działalność Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii i zostać jego CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM.

Wspomaganie działalności statutowej Stowarzyszenia wiąże się z dodatkowymi przywilejami, w tym z prawem udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i otrzymaniem imiennej Karty Członkowskiej.

Wydawanie Karty oraz uzyskanie wszelkich informacji na temat funkcji i przywilejów Członka Wspierającego Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii, odbywa się w sekretariacie Kliniki Otolaryngologii na 7 piętrze szpitala, pokój 708.

 

Nr konta:

PKO BP V/O Warszawa
611020 1055 0000 9902 0015 8477

 

Założenia statutowe


Misją Stowarzyszenia jest organizowanie i wspieranie działań służących otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi poprzez:

 

 1. gromadzenie środków i darów rzeczowych na wspieranie działalności na
  rzecz otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi,
 2. wspieranie klinik i placówek otolaryngologicznych środkami finansowymi
  i rzeczowymi,
 3. wspieranie działalności naukowej i szkoleniowej w dziedzinie
  otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi oraz w dziedzinach pokrewnych,
 4. zjednywanie jak największej liczby osób gotowych uczestniczyć
  w pracach społecznych na rzecz otorynolaryngologii i chirurgii głowy
  i szyi,
 5. przyznawanie stypendiów naukowych,
 6. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspieranie imprez
  środowiskowych, uczestnictwo w projektach lokalnych,
 7. pomoc finansowa i specjalistyczna dla dzieci z wadami słuchu,
 8. profilaktyka i pomoc osobom z chorobą nowotworową (nowotwory głowy
  i szyi).


STATUT
Pobierz PDF

 

Partnerzy


Katedra i Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Klinika ORL

Syrenka