Chrapanie i obturacyjny bezdech podczas snu


Chrapanie jest zjawiskiem spotykanym tak często, że większość z nas przechodzi nad tym problemem do porządku dziennego. Pamiętajmy jednak, że każdy rodzaj chrapania związany jest z pewnym utrudnieniem czynności oddechowej i w związku z tym, osoby chrapiące mogą doświadczać porannych bólów głowy, stałego uczucia zmęczenia i senności w ciągu dnia, a także trudności w skupieniu uwagi. Dolegliwości te wywierają ogromny wpływ na szeroko pojętą jakość życia i sprawność codziennego funkcjonowania.

W części przypadków chrapanie jest jednym z objawów poważnej choroby określanej jako Obturacyjny Bezdech Podczas Snu (OBPS), którą rozpoznaje się na podstawie całonocnego badania (polisomnografia). Sen chorego na OBPS zaburzony jest przez wielokrotnie powtarzające się przerwy w oddychaniu (bezdechy), co jest przyczyną chorobliwej senności w ciągu dnia.

Odległą konsekwencją bezdechów jest przyspieszony rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego, udarów mózgu i innych schorzeń o charakterze ogólnoustrojowym. Każdy głośno chrapiący a zwłaszcza ten, którego bliscy zaobserwowali epizody przerw w oddychaniu podczas snu, powinien zasięgnąć porady lekarza specjalisty.

Nie istnieje jedna, równie skuteczna w przypadku wszystkich pacjentów, metoda leczenia bezdechów. Do leczenia operacyjnego kwalifikowani są pacjenci z zaburzeniem drożności dróg oddechowych.

Do najczęściej wykonywanych zabiegów należą:

 • korekta zniekształceń przegrody nosa (septoplastyka)
 • korekta małżowin nosowych (konchoplastyka)
 • operacje endoskopowe nosa
 • plastyki podniebienia miękkiego i/lub gardła (uvulopalatofaryngoplastyka)
 • operacje usunięcia migdałka gardłowego (adenotomia)
 • operacje usunięcia migdałków podniebiennych (tonsilektomia)


Odpowiednia metoda dobierana jest indywidualnie do każdego przypadku.

U wielu pacjentów korekty wymagają różne odcinki dróg oddechowych i leczenie rozłożone jest wtedy na kilka etapów. Pomiędzy poszczególnymi operacjami wykonuje się kontrolne badania polisomnograficzne, celem monitorowania skuteczności leczenia. Część pacjentów, u których nie ma wskazań lub istnieją przeciwskazania do leczenia operacyjnego, kierowana jest do leczenia zachowawczego. Osoby te używaja apartów wspomagających oddychanie podczas snu.

Niezależnie od sposobu lecznia jaki zastosowany w danym przypdaku, KAŻDY pacjent z rozpoznanym bezdechem powinien:

 • zredukować masę ciała (dieta, aktywność fizyczna)
 • zrezygnować z palenia tytoniu oraz picia alkoholu
 • skrupulatnie przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących leczenia chorób
  współistniejących (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa,
  niedoczynność tarczycy itp.)


dr med. Jarosław Balcerzak