-----

W ruchu wellness wyraźnie zaakcentowano, by człowiek nauczył się zwracać uwagę na siebie, nie chodziło tam oczywiście o zwykły egoizm, ale o umiejętność poświęcania sobie pewnego czasu, np. znajdowanie dla siebie chwili na odpoczynek od innych, tak, by móc wyciszyć swoje emocje. Chodziło też o wsłuchiwanie się w swój organizm i poświęcanie mu należytego czasu.


W największym uproszczeniu można powiedzieć, że dobre samopoczucie człowieka zależy najbardziej od niego samego i żyjąc według zasad wellness, człowiek powinien dbać jednakowo o wszystkie sfery swojej działalności, nie tylko liczy się sprawność fizyczna, ale sprawność psychiczna, poczucie sprawności intelektualnej i cechy osobowości, które pozytywnie nas nastawiają do świata.

Wcielenie zasad wellness wcale jednak nie jest takie proste.
Życie pokazuje, że Polacy coraz częściej nie potrafią uwolnić się od codziennych problemów i "modne" stają się wizyty u psychiatry. To pewnie tylko kwestia czasu, kiedy polskie firmy, na wzór zachodnich, zaczną zatrudniać specjalistów od wellness, by pomóc sobie i swoim pracownikom w osiąganiu zadowolenia. Taki zawodowy trener wellness, zorganizuje pracownikom czas wolny, zaplanuje zajęcia rekreacyjne, ćwiczenia na siłowni, powie jakich pokarmów należy unikać a jakie stosować i nauczy, jak pokonywać niszczący stres.

Jeśli zdrowie to coś więcej niż brak choroby, to również nie chorując można być bardziej lub mniej zdrowym, zdrowie bowiem to możliwość cieszenia się lepszym lub gorszym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym. Definicja ta wyraża holistyczne podejście do zdrowia. Aby być zdrowym, należy nie tylko zwalczać konkretne jednostki chorobowe, ale dbać o kondycję fizyczną, pogodę ducha i dobrą relacje z innymi ludźmi.

Współczesny człowiek stawia sobie wielkie wymagania, co powoduje, że żyje w pośpiechu, stresie i pod ciągłą presją. Należy więc poszukiwać rozwiązań godzenia życia prywatnego z intensywną pracą tak, by osiągnąć kompleksową równowagę psychiczną i fizyczną, zapewnić sobie dobrostan zdrowia. Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej pozycji społecznej wymaga również dużych inwestycji w wykształcenie, karierę zawodową i zdrowie. Przepustką do szybkiej kariery zawodowej, jest zarówno dobre wykształcenie, jak i dobre zdrowie. Im wcześniej zacznie się dbać o nie, tym lepsze i trwalsze uzyska się efekty.

Niektóre źródła podają, że długość życia człowieka najbardziej zależy od prowadzonego stylu życia.

Określa się, że udział stylu życia stanowi aż 58% wszystkich czynników mających wpływ na długość życia.

Procentowy udział czynników mających wpływ na długość i jakość ludzkiego życia:

 

1.

Styl życia

58%

2.

Środowisko fizyczne

15%

3.

Czynniki dziedziczne

14%

4.

Zdarzenia losowe

2%

5.

Opieka zdrowotna (służba zdrowia)

10%