Informacje dla lekarzy rodzinnych


Celem stażu jest przypomnienie podstawowych wiadomości ze studiów z zakresu laryngologii, oraz ich pogłębienie i rozszerzenie pod kątem pracy lekarza rodzinnego.

Doskonalenie umiejętności obejmuje następujące zagadnienia:

 

  • przeprowadzanie wywiadów z pacjentami,
  • badanie ogólne i laryngologiczne,
  • planowanie koniecznej diagnostyki w danej jednostce chorobowej,
  • zalecenia terapeutyczne,
  • interpretacja wyników badań podstawowych i specjalistycznych: badanie

audiologiczne, otoneurologiczne, rynologiczne i radiologiczne stosowane

w diagnostyce ORL,

  • planowanie terapii,
  • ocena wyników leczenia.Zajęcia są prowadzone w Klinice przy łóżku chorego, w ambulatorium oraz na ostrym dyżurze laryngologicznym.

Osoby odbywające staż specjalizacyjny z Otolaryngologii w ramach specjalizacji z Medycyny Rodzinnej uczestniczą w naszej pracy z pacjentami. Uczą się badania laryngologicznego w tym otoskopii, rynoskopii, laryngoskopii i akumetrii. Uczą się również prostych zabiegów laryngologicznych, które może wykonywać lekarz rodzinny.

Celem szkolenia w ramach ostrego dyżuru jest opanowanie właściwych sposobów postępowania w stanach nagłych.

Staż koordynuje dr med. Jagna Nyckowska. Termin odbywania stażu należy ustalić w sekretariacie Zakładu Medycyny Rodzinnej.