Kierunek Ratownictwo Medyczne


W ramach kierunku Ratownictwo Medyczne nauczany jest przedmiot – Medycyna ratunkowa w laryngologii dorosłych.

 

Ćwiczenia odbywają się w Klinice Otolaryngologii wg planu dla poszczególnych grup studenckich przygotowanego przez Dziekanat. Każda grupa odrabia dwa dni ćwiczeniowe w Klinice w godz. 8:00 - 12:00 oraz 10-cio godzinny ostry dyżur w Izbie przyjęć Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a, na który można zapisać się przez cały rok akademicki w sekretariacie Kliniki. W dyżurze nie może uczestniczyć więcej niż dwóch studentów. W ramach ćwiczeń omawiane są najczęściej występujące w laryngologii jednostki chorobowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przypadki nagłe.


Studenci z kierunku Ratownictwo Medyczne odbywają zajęcia w blokach ćwiczeniowych w Klinice Otolaryngologii (wg rozkładu zajęć z Dziekanatu) oraz na dyżurze w Izbie Przyjęć SP CSK. Zapisy na dyżur przyjmowane są w sekretariacie Kliniki. Dokładne informacje na temat wykładów i zasad odbywania ćwiczeń  - w Dziekanacie, u asystentów prowadzących zajęcia lub u dr n.med. Piotr Chęcińskiego oraz w sekretariacie Kliniki Otolaryngologii.

 

W ramach ćwiczeń omawiane są najczęściej występujące w laryngologii jednostki chorobowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przypadki nagłe:

 

  • krwawienia z nosa i ich zaopatrywanie
  • ostra duszność krtaniowa, konikotomia, tracheostomia
  • urazy nosa, twarzoczaszki i kości skroniowej – objawy, diagnostyka

i postępowanie oraz wiele innych.


Szczególny nacisk położony jest na przekazanie praktycznych wskazówek odnośnie postępowania w stanach nagłych w otorynolaryngologii.

Przedmiot "Medycyna ratunkowa w laryngologii dorosłych" zaliczany jest na podstawie uczestnictwa w bloku ćwiczeniowym oraz kolokwium (rozmowy zaliczeniowej) z asystentem prowadzącym pod koniec drugiego dnia ćwiczeń.

RATOWNICTWO MEDYCZNE (wykłady)
według planu z Dziekanatu

1

Wprowadzenie do otolaryngologii

Dr Alicja Orłowska

2

Duszność, ciała obce

Dr  Robert Morawski

3

Urazy i krwawienia w ORL

Dr  Adam Orłowski

4

Stany zapalne w ORL

Dr  Daniel Majszyk

5

Ostre zaburzenia słuchu i równowagi

Dr  Daniel Majszyk

 


W indeksie należy wpisać: wykłady 10 godz., ćwiczenia – 20 godz.

 

Całością spraw związanych z dydaktyką przeddyplomową zajmuje się

dr med. Piotr Chęciński.

 

Zalecana literatura:


1. "Ostry dyżur – Otorynolaryngologia" po red. prof. dr hab. med.

G. Janczewskiego, prof. dr hab. med. E.Osuch-Wójcikiewicz,

Alfa-medica Press, 2003

Morawski