Wydział Lekarski


PLAN ZAJĘĆ STUDENCKICH Z LARYNGOLOGII

dla I i II Wydziału Lekarskiego

 

 

Studenci VI oraz IV roku obu Wydziałów Lekarskich odbywający zajęcia w porze porannej zbierają się w pierwszym dniu bloku ćwiczeniowego o godzinie 7:30 w Sali Dydaktycznej Kliniki Otolaryngologii (blok D, parter, sala 31).

 

Codziennie przed rozpoczęciem zajęć Studentów obowiązuje zmiana obuwia (na szpitalne) oraz okryć wierzchnich (na fartuchy lekarskie) w Szatni Studenckiej (blok A, parter, naprzeciwko banku). Zarówno obuwie zewnętrzne, jak i okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.

 

Grupy studenckie odbywające zajęcia w porze popołudniowej rozpoczynają zajęcia o godzinie 11:30 w Sali Dydaktycznej  (blok D, parter, sala 31) – seminarium. Na seminarium Studenci również powinni przybyć w zmienionym obuwiu i odzieży lekarskiej.

 

Obchód lekarski w Klinice Otolaryngologii odbywa się codziennie o godzinie 7:30 – obecność Studentów podczas obchodu  - obowiązkowa.

Zasady odbywania  ćwiczeń z otolaryngologii dla IV i VI roku I i II Wydziału Lekarskiego (pobierz)

1.    Ćwiczenia z otolaryngologii odbywają się w godzinach 7.30 – 12,30 i 11.30 – 16.30 (podział poszczególnych grup studenckich według rozkładu zajęć z Dziekanatów).
2.    Grupy, które odbywają ćwiczenia w godzinach przedpołudniowych, rozpoczynają je w pierwszym dniu zajęć punktualnie o godz. 7.30 w sali 31 w bloku D (sprawy organizacyjne i podział na podgrupy), a następnie zgłaszają się do asystentów prowadzących zajęcia. W następnych dniach ćwiczeń studenci zgłaszają się do asystentów według rozkładu zajęć o godz. 7.30.
3.    Seminaria prowadzone są w godzinach 11.30 – 12.30  wspólnie dla grup odbywających ćwiczenia w godzinach przed – i popołudniowych w sali 31 w bloku D.  W semestrze letnim dla dwóch bloków ćwiczeniowych seminaria będą zorganizowane w innych salach wykładowych WUM (informacja będzie dostępna na stronie internetowej Kliniki oraz w odpowiednich Dziekanatach).
4.    Grupy, odbywające zajęcia w godzinach popołudniowych, po seminarium w pierwszym dniu są dzielone na podgrupy i rozpoczynają ćwiczenia z asystentami, do których zostały przydzielone.
5.    Studenci zgłaszający się na ćwiczenia z laryngologii muszą opanować podstawowe wiadomości z anatomii głowy i szyi. W pierwszym dniu ćwiczeń nauczana jest metodyka badania otolaryngologicznego;   z tego powodu nieobecność w tym dniu uniemożliwia odrobienie bloku.
6.    Jednorazowa nieobecność na ćwiczeniach obliguje studenta do jej odrobienia w ramach dyżuru. Większa liczba nieobecności powoduje niezaliczenie ćwiczeń.
7.    Ze względu na znaczną liczebność poszczególnych grup studenckich i obciążenia dydaktyczne Kliniki, związane z prowadzeniem ćwiczeń w ramach innych wydziałów WUM – nie ma możliwości zmian terminu odbywania ćwiczeń. W wyjątkowych, sporadycznych przypadkach zdarzeń losowych – proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za dydaktykę.
8.    Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności w trakcie całego bloku ćwiczeniowego oraz kolokwium, które jest przeprowadzane w ostatnim dniu zajęć.
9.    Studenci IV roku kończą blok ćwiczeniowy we wtorek w drugim tygodniu zajęć; w tym dniu przeprowadzane jest też kolokwium zaliczeniowe. Następne trzy dni ćwiczeń są prowadzone w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w nowym Szpitalu pediatrycznym w Kampusie Banacha.
10.    Egzamin testowy z otolaryngologii zarówno dla IV jak i VI roku odbywać się będzie w sesji letniej.
11.    W Klinice Otolaryngologii istnieje możliwość wypożyczenia podręcznika „Wykłady z otolaryngologii” pod red. Prof. Kazimierza Niemczyka. Fakt wypożyczenia i zwrotu podręcznika jest odnotowywany na karcie zaliczeniowej; student, który nie zwróci podręcznika przed kolokwium nie będzie dopuszczony do jego zdawania.  Student dba o podręcznik!
12.    Po zdanym kolokwium (tj. ostatni dzień ćwiczeń) student proszony jest o złożenie w sekretariacie karty zaliczeniowej/ ćwiczeń, oraz wypełnionej anonimowo ankiety.
13.    Przy Klinice Otolaryngologii działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr n.med. Jarosław Balcerzak.
14.    We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia przeddyplomowego można zgłaszać się do dr n.med. Piotra Chęcińskiego (studenci I Wydziału Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego), dr n.med. Jagny Nyckowskiej (studenci II Wydziału Lekarskiego), dr hab. med. Magdaleny Lachowskiej (studenci Audiofonologii) i dr n.med. Eweliny Sielskiej – Badurek (studenci Logopedii).

Pliki do pobrania:

Plany zajęć - PDF

Plany zajęć rok IV - PDF

Plany zajęć rok VI - PDF

Propozycja zajęć - PDF

Seminaria - PDF

 

 
 
I TYDZIEŃ
II TYDZIEŃ
VI rok
12.30-16.30
1. PON.
2. WT.
3. ŚR.
4. CZW.
5. PIĄT.
6. PON.
7. WT.
8. ŚR.
9. CZW.
10. PIĄT.
A 1
Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Video
Oddz. A
IP
/Oddz. A
Pracownie
/Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Zaliczenie
B 1
Oddz. B
Oddz. B
Oddz. B
IP/
Oddz. B
Video
Pracownie
Oddz. B
Oddz. B
IP/
Oddz. B
Oddz. B
Zaliczenie
C 1
Oddz. C
Pracownie
/ Oddz. C
Video
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
IP/
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Zaliczenie 
A 2
Oddz. A
Oddz. A
IP/
Oddz. A
Vide
Pracownie
Oddz.A
Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Zaliczenie
B 2 
IP/
Oddz. B
IP/
Oddz. B
Oddz. B
Pracownie
Oddz. B
Video
Oddz. B
Oddz. B
Oddz. B
IP
/Oddz. B
 Zaliczenie
C 2 
Oddz. C
Oddz. C
Video
Oddz. C
IP/
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Pracownie
/Oddz. C
Zaliczenie
IP- Izba Przyjęć, Pracownie- II piętro blok B lub VII piętro Klinika Otolaryngologii

 

 

 
I TYDZIEŃ
II TYDZIEŃ
IV rok
12.30-16.30
1. PON.
2. WT.
3. ŚR.
4. CZW.
5. PIĄT.
6. PON.
7. WT.
8. ŚR.
9. CZW.
10. PIĄT.
A 1
Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Video
Oddz. A
IP/
Oddz. A 
Pracownie
/Oddz.
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
B 1
Oddz. B
Oddz. B
Oddz. B
IP/
Oddz. B
Video
Pracownie
/Oddz. B
Oddz. B
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
C 1
Oddz. C
Pracownie
/Oddz. C
Video
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
IP/
Oddz. C
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
A 2 
Oddz. A
Oddz. A
IP/
Oddz. A
Video
Pracownie
/Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
B 2
IP/
Oddz. B
IP/
Oddz. B
Oddz. B
Pracownie
/Oddz. B
Video 
Oddz. B
Oddz. B
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
C 2
Oddz. C
Oddz. C
Video
Oddz. C
IP/
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
IP- Izba przyjęć, Pracownie- II piętro blok B lub VII piętro Klinika Otolaryngologii, Zal- Zaliczenie 
I TYDZIEŃ
II TYDZIEŃ
IV rok
7.30-11.30
1. PON.
2. WT.
3. ŚR.
4. CZW.
5. PIĄT.
6. PON.
7. WT.
8. ŚR.
9. CZW.
10. PIĄT.
A 1 
Oddz. A
Oddz. A
Amb.
Video
Oddz.A
Oddz. C
Amb.
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
B 1 
Oddz. B
Oddz. B
Amb.
Oddz. A
Video
Amb.
Oddz. B
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
C 1 
Oddz. C
Oddz. C
Amb.
Amb.
Oddz. B
Video
Oddz. C
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
A 2 
Amb.
Amb.
Oddz. A 
Video
Amb.
Oddz. A
Oddz. A
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
B 2 
Amb.
Amb.
Oddz. B
Oddz. B
Video
Oddz. B
Amb.
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
C 2 
Amb.
Amb.
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Video
Amb.
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Amb- Ambulatorium, Zal- zaliczenie
 

 

 
 
I TYDZIEŃ
II TYDZIEŃ
VI rok
12.30-16.30
1. PON.
2. WT.
3. ŚR.
4. CZW.
5. PIĄT.
6. PON.
7. WT.
8. ŚR.
9. CZW.
10. PIĄT.
A 1
Oddz. A
Oddz. A
Amb.
Video
Oddz. A
Oddz. C
Amb.
Amb. 
Oddz. A
Powt.+ Zal.
B 1
Oddz. B
Oddz. B
Amb.
Oddz. A
Video
Amb.
Oddz. B
Oddz. B
Amb.
Powt.+ Zal.
C 1
Oddz. C
Oddz. C
Amb.
Amb.
Oddz. B
Video
Oddz. C
Oddz. C
Amb.
Powt.+ Zal.
A 2
Amb.
Amb.
Oddz. A
Video
Amb.
Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Amb.
Powt.+ Zal.
B 2 
Amb.
Amb.
Oddz. B
Oddz. B
Video
Oddz. B
Amb.
Amb.
Oddz. B
Powt.+ Zal.
C 2 
Amb.
Amb.
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Video
Amb.
Amb.
Oddz. C
 Powt.+ Zal.
Amb- Ambulatorium, Zal- zaliczenie
 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik Kliniki Otolaryngologii