Chrapanie, Bezdechy Senne – Informacja dla pacjentów


Szanowni Państwo,

Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajmuje się między innymi problemem bezdechów sennych i chrapania.
W Klinice istnieje możliwość potwierdzenia własnych podejrzeń co do występowania tych dolegliwości podczas snu w badaniu polisomnograficznym. Pacjentów, u których zostanie rozpoznany Zespół Bezdechu Sennego, kierujemy na specjalistyczne leczenie. Obejmuje ono różne możliwości terapeutyczne, które są przedstawiane choremu podczas konsultacji następującej po badaniu. W uzasadnionych przypadkach pacjenci są kierowani na leczenie operacyjne  ( operacje poprawiające drożność nosa, operacje plastyki gardła wraz z usunięciem migdałków podniebiennych ).

Dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia badanie polisomnograficzne i leczenie w Klinice jest bezpłatne.

Kwalifikacja do badania polisomnograficznego odbywa się w Poradni Laryngologicznej, przez lekarza laryngologa. Lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad  i dokładnie bada pacjenta. Osobom zakwalifikowanym  lekarz wystawia skierowanie do szpitala na badanie polisomnograficzne.

Po otrzymaniu skierowania na badanie polisomnograficzne, uzgodniony zostaje termin badania. W ustalonym dniu pacjent zgłasza się na badanie polisomnograficzne do Kliniki (blok B, VII piętro, odcinek C, pok. nr 743,) o godz. 20:30.
Należy posiadać strój odpowiedni do spania, przylegający do ciała oraz przybory toaletowe. W trakcie badania dokonywana jest rejestracja parametrów charakteryzujących jakość snu,  a także utlenowania krwi. Badanie kończy się z chwilą obudzenia w godzinach porannych.

Bezpośrednio po badaniu pacjent może udać się do swoich codziennych obowiązków.
Odbiór opisu polisomnografii odbywa się w Poradni Laryngologicznej po wcześniejszym umówieniu się na wizytę lekarską.