Oddział Otologii, Audiologii, Otoneurologii i Foniatrii,
z pododdziałem dziecięcym (A)


telefon: 22 599 25 94

Ordynator: Dr med. Robert Bartoszewicz

Dr med. Katarzyna Pierchała
Dr med. Marta Held-Ziółkowska
Lek. Arkadiusz Paprocki
Lek. Emila Karchier

Konsultacje pediatryczne:
dr med. Marcin Partyka 

Dydaktyka

Dr hab. med. Krzysztof Morawski

Rezydenci:

Lek. Małgorzata Litwiniuk
Lek. Robert Morawski
Lek. Adam OrłowskiOddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu słuchu, narządu równowagi i narządu głosu. Ambulatoryjna diagnostyka i leczenie zaburzeń narządu głosu prowadzone jest w Specjalistycznej Poradni, działającej przy Klinice – Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy.

Diagnostyka prowadzona w ramach Oddziału dotyczy przypadków:

 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii
 • niedosłuchu
 • szumów usznych
 • głuchoty całkowitej
 • zapaleń uszu
 • wad wrodzonych narządu słuchu
 • zaburzeń głosu i mowy


Leczenie chirurgiczne zaburzeń głosu i mowy obejmuje:

 • leczenie chirurgiczne guzów podstawy czaszki
 • leczenie guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego
 • leczenie głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych
 • kompleksowe leczenie zaburzeń równowagi (rehabilitacja, przecięcie nerwów
  przedsionkowych, leczenie konfliktu naczyniowo-nerwowego)
 • leczenie głuchoty w nerwiakowłókniakowatości
 • operacje poprawiające słuch w chorobach zapalnych uszu
  i wadach wrodzonych
 • operacje rekonstrukcyjne małżowin usznych
 • kompleksowe leczenie choroby Meniere'a
 • leczenie zaburzeń nerwu twarzowego
 • chirurgiczne leczenie otosklerozy
 • leczenie ostrych zaburzeń słuchu i równowagi
 • leczenie zachowawcze i chirurgiczne zaburzeń głosu i mowy

 

Oddział Otologi...
Oddział Otologii, Audiologii, Otoneurologii i Foniatrii, z pododdziałem dziecięcym (A)
dr hab. med. Kr...
dr hab. med. Krzysztof Morawski
lek. Aleksandra...
lek. Aleksandra Ochal-Choińska
lek. Paulina Za...
lek. Paulina Zarębska-Karpieszuk
lek. Klaudyna Z...
lek. Klaudyna Zwierzyńska