Pracownie Badań Narządu Słuchu


Kierownik: Dr hab. med. Magdalena Lachowska

Personel medyczny:

  • Mgr Beata Klukowska
  • St. pielęgniarka dyplomowana Hanna Siewko
  • St. tech. Jolanta Tomaszewska – Faszcza
  • Mgr Magdalena Wysocka (urlop wychowaczy)
  • Mgr Paulina Glinka
  • Mgr Izabela Pobożny


godziny przyjęć: 7.30 – 14.00

 

pokój 210, blok B, piętro II, telefon 22 599 12 46
pokój 207, blok B, piętro II, telefon 22 599 22 37, 22 599 22 38
pokój 208, blok B, piętro II, telefon 22 599 22 37, 22 599 22 38


W pracowniach wykonuje się badania narządu słuchu:
obiektywne – audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna, słuchowe potencjały wywołane (w tym ABR)
subiektywne – audiometria tonalna, audiometria słowna, próby nadprogowe.

 

st. tech. Jolan...
st. tech. Jolanta Tomaszewska – Faszcza
mgr Magdalena B...
mgr Magdalena Baniewicz