Pracownia Logopedyczna


 

mgr Agnieszka Pastuszka – pedagog specjalny, logopeda

 

tel. 22 599 21 16

 

 

dr Zuzanna Łukaszewicz Moszyńska – logopeda

 

tel. 22 599 21 17

 

 

mgr Joanna Frelek – surdologopeda (urlop wychowawczy)

 

 

ZAKRES USŁUG:

 

  • Logopedyczna diagnoza pacjentów z niedosłuchem
  • Kwalifikacja do wszczepienia implantu słuchowego
  • Rehabilitacja pacjentów z niedosłuchem
  • Organizacja warsztatów szkoleniowych dla terapeutów i rodziców dzieci

      z wadą słuchu

  • Międzyośrodkowa współpraca podczas turnusów rehabilitacyjnych
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz praktyk studenckich

      oraz zawodowych z zakresu logopedii

  • Konsultacje i terapia pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia
  • Elektrostymulacja podniebienia (na zlecenie lekarza foniatry)

 

Zapisy na diagnostykę do wszczepienia implantu ślimakowego

tel. 518 414 566 (godz. 13:00 – 15:00)

 

 

mgr Joanna Mari...
mgr Joanna Maria Frelek
mgr Agnieszka P...
mgr Agnieszka Pastuszka