Jednym z największych problemów naszych czasów jest starzenie się społeczeństwa. Osoby, które przekraczają pewien wiek mają wiele problemów zdrowotnych, jednak szczególnie niebezpieczne są zaburzenia równowagi. Lęk przed upadkiem prowadzi do znacznego ograniczenia aktywności życiowej a w konsekwencji do wykluczenia społecznego. Przy wsparciu NCBiR możliwe stało się opracowanie innowacyjnych procedur diagnostycznych i rehabilitacyjnych, dzięki którym osoby z zaburzeniami równowagi mogą wrócić do normalnego, aktywnego życia.
Prof. Kazimierz Niemczyk
Prof. Kazimierz Niemczyk