Dr hab. n. med. Ewelina Sielska-Badurek

Doktor habilitowany Katedry i Kliniki Otolaryngologii,
Chirurgii Głowy i Szyi

Biografia

Studia medyczne odbyła w latach 1998-2004 Na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
W 2004 roku ukończyła czteroletnią Państwową Szkołę Muzyczną 2 st. im. J. Elsnera w Warszawie, na Wydziale Wokalnym
W latach 2004-2008 odbyła kolejne studia, na Akademii Muzycznej w Gdańsku, na III Wydziale Wokalno-Aktorskim, uzyskując Dyplom magistra sztuki w zakresie śpiewu solowego.
Następnie w 2013 roku ukończyła Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Staż podyplomowy odbyła w latach 2004 – 2005 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Gdańsku
W latach 2006 – 2012 pracowała jako asystent w Poradnii Foniatryczno – Audiologicznej, Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
W latach 2013-2014 pracowała jako asystent w Poradnii Foniatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Od 2007 w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie, w latach 2007-2012, jako asystent, a od 2014 jako adiunkt w tejże Klinice
W 2013 roku uzyskała specjalizację z Audiologii i Foniatrii
W 2014 roku obroniła pracę doktorską „Wpływ czynnej rehabilitacji głosu na leczenie dysfonii u śpiewaków”. Promotor: prof.dr hab.n.med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
W 2018 roku na podstawie pracy „Nowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne stosowane w zaburzeniach głosu ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń głosu w śpiewieuzyskała stopień doktora habilitowanego

Dodatkowo doświadczenie zawodowe wyniosła ze staży, kursów i konferencji, m.in. w USA, Anglii, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Danii, Finlandii, Austrii, Czechach, Włoszech, czy Hiszpanii.

Szczegółowy obszar zainteresowań


·       Chirurgia ucha środkowego – najnowocześniejsze metody rekonstrukcji słuchu umożliwiające weryfikację funkcjonowania słuchu podczas operacji
·       Chirurgia guzów podstawy czaszki, w szczególności nerwiaków nerwu słuchowego oraz przyzwojaków kości skroniowej
·       Chirurgia zawrotów głowy, w szczególności przecięcie nerwów przedsionkowych w chorobie Meniera
·       Implanty ucha środkowego
·       Implanty ślimakowe
·       Chirurgia endoskopowa ucha środkowego i podstawy czaszki
·       Leczenie zaburzeń drożności nosa – małoinwazyjne chirurgiczne leczenie zapalenia zatok przynosowych
·       Chirurgia rekonstrukcyjna w rozległych nowotworach głowy i szyi
·       Chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego

Osiągnięcia

Jest autorem lub współautorem 39 opublikowanych prac, w tym 14 w czasopismach zagranicznych, 5 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, ponad 80 doniesień zjazdowych.

Nagrodzona m.in. Dyplomem Ministra Zdrowia oraz 8 Nagrodami Rektora WUM. Lautreatka (2019 r.) polskiej edycji FameLab. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (2020).

Projekty Badawczo – Rozwojowe

Grant Promotorski NCN (N404 168840) na temat Roli podparcia oddechowego w śpiewie operowym (2011-2013)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2008 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Audiologii i Foniatrii od 2012 roku. Ponadto członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów od 2017 roku.

Skip to content