Prof. dr hab. n. med. Magdalena Lachowska

Profesor Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii,
Chirurgii Głowy i Szyi

Biografia


Dyplom lekarza
2002 I Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Warszawie
Staż podyplomowy
2002-2003 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Stopnie naukowe
2008 doktor nauk medycznych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skuteczności leczenia raka głośni metodą chordektomii klasycznej i laserowej”
2015 doktor habilitowany nauk medycznych, tytuł cyklu naukowego: „Współczesne osiągnięcia audiologii – od diagnozy niedosłuchu z wykorzystaniem nowych metod elektrofizjologicznych do operacyjnego wszczepienia protezy słuchowej”
Praca
od 2003 pracuje w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie):
w latach 2003-2008 jako doktorantka
w latach 2008-2009 jako asystentka
od 2009 roku jako adiunkt
Specjalizacje 2009 rok w dziedzinie audiologii i foniatrii

Uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą

Szczegółowy obszar zainteresowań

Specjalizacje 2009 rok w dziedzinie audiologii i foniatrii

Osiągnięcia

Autorka lub współautorka wielu publikacji w krajowych i międzynarodowych renomowanych czasopismach naukowych, autorka wielu doniesień zjazdowych na konferencjach w kraju i za granicą.

Nagroda indywidualna III stopnia, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku
Promotor i recenzent wielu prac doktorskich, magisterskich i licencjackich

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
American Auditory Society (USA)
Engineering in Medicine and Biology Society (USA)

Skip to content