dr n. med. mgr fil. pol. Joanna Chmielewska-Walczak

Biografia

Logopeda dyplomowany (APS 2012) i filolog polski (UW 2010). Od 2015 roku asystent w Klinice Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
W 2019 roku obroniła rozprawę doktorską, na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, której promotorem jest dr hab. n. med. Ewelina Sielska – Badurek, praca pt. Ocena występowania dysfagii ustno-gardłowej u pacjentów po operacyjnym usunięciu przyzwojaków głowy i szyi.
 
Jest członek European Society for Swallowing Disorders (ESSD). Absolwentka kursu akredytacyjnego z endoskopowych badań połykania – FEES pod patronatem ESSD (2017) – który ukończyła, jako pierwszy logopeda w Polsce.
 
Odbyła kilkumiesięczne zagraniczne staże logopedyczne m.in. Universita degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Neapol, Włochy (V 2018), The Speech-Language Department of Ministry for Heatlh, Malta (VI 2014 – IX 2014) – staże w zakresie diagnostyki i terapii dysfagii ustno-gardłowej u dzieci, młodzieży i dorosłych w pięciu największych szpitalach na Malcie (Karin Grech Rehabilitation Hospital, Mater Dei Hospital, St Vincent de Paul Long Term Care Facility, Voice Clinic, Sir Paul Boffa Hospital, Mount Carmel Hospital).
 
 
W latach 2018-2019 została powołana przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego WUM na  Opiekuna kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna.

Szczegółowy obszar zainteresowań

Zawodowo specjalizuje się w diagnostyce i terapii dysfagii ustno-gardłowej, rehabilitacji głosu po laryngektomii całkowitej i po zabiegach mikrochirurgii krtani oraz terapią funkcjonalną narządu żucia (mioterapią). Jest autorka i współautorką licznych publikacji naukowych m.in. książki Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania. Atlas.

Osiągnięcia

W 2020 roku została uhonorowana przez Rektora WUM, nagrodą dydaktyczną pierwszego stopnia za współautorstwo podręcznika dla kierunków: dietetyka, logopedia i lekarskiego.
 
W ramach LOiK prowadzi lub współprowadzi przedmioty kliniczne np.: Rehabilitacja głosu po laryngektomii, Medyczna i logopedyczna terapia osób z dysfagią, Podstawy Foniatrii i Foniatria. Jest promotorem wielu prac licencjackich, członkiem komisji egzaminacyjnych (licencjackich, magisterskich) i podczas egzaminów wstępnych oceniających predyspozycje do podjęcia studiów logopedycznych.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

W latach 2017-2018 pełniła funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Mazowieckiego.

Skip to content