Dr n. med. Piotr Chęciński

Biografia

Dyplom lekarza
I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, 1982 rok
Staż podyplomowy
W latach 1982-1983 Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie ul. Banacha 1a, Klinika Ginekologii AM w Warszawie ul. Starynkiewicza, Szpital Dziecięcy  w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Klinika Kardiologii w Warszawie, ul. Lindleya 4
Praca zawodowa
1982-1986 asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie, wolontariat w Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie, ul. Banacha 1a
1986 – 2020 – asystent, a następnie adiunkt w Klinice ORL w Warszawie, ul. Banacha 1a
Specjalizacje
I stopień specjalizacji w otolaryngologii – 1986 rok
II stopień specjalizacji w otolaryngologii – 1990 rok
Stopień doktora nauk medycznych listopad 1991 rok, praca „Aspekty kliniczne zmienności unaczynienia pnia nerwu twarzowego w odcinku wewnątrzskroniowym”, promotor – Prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa, recenzenci : Prof. dr hab. med. Teresa Gożdzik-Żołnierkiewicz, Prof. dr. hab. med. Ryszard Aleksandrowicz

Kierownik specjalizacji 11 specjalizantów
Uczestnik Rady Pedagogicznej studentów VI i IV roku Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2020
Nadzór nad dydaktyką przeddyplomową w Klinice w latach 1996-2020

Osiągnięcia

Kursy i konferencje
Uczestnictwo i współorganizacja licznych kursów doszkalających dla lekarzy i konferencji, organizowanych przez Klinikę (Kursy Chirurgii Gruczołów Ślinowych, Kursy Mikrochirurgii Laserowej, Kursy Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych, Kursy Mikrochirurgii Ucha Środkowego)
Współorganizacja corocznej Konferencji „Otolaryngologia przez przypadki” – Krajowy Zjazd Szkoleniowy w latach 2016-2020
Udział w kilkunastu zjazdach Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi – prezentacja prac, udział w Konferencjach Naukowych w Paryżu i Wilnie, udział w Konferencjach Sekcji Onkologicznej PTORL

Publikacje
Autor i współautor93opublikowanych artykułów oraz   32 wystąpień na Zjazdach krajowych i zagranicznych
Współautor 8 podręczników dla lekarzy i studentów

Nagrody
Trzykrotnie Zespołowa Nagroda Dydaktyczna I, II i III stopnia  JM Rektora AM,
Srebrny Krzyż Zasługi 2011 rok

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Pełnione funkcje
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 1983 roku
Członek Sekcji Onkologicznej PTORL
Sekretarz Oddziału Mazowieckiego PTORL w sumie przez 6 kadencji (w latach 1990-2020)
Sekretarz Zarządu Głównego PTORL w latach 2010-2012
Z-ca Redaktora Naczelnego „Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego” w latach 2011-2020

Skip to content