Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki


„Chirurgia kąta mostowo-móżdżkowego”

23-25 października 2014, Warszawa

 

Miejsce szkolenia:

Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki

 

Komitet Naukowy:

Prof. Piotr Ładziński (Sosnowiec)

Prof. Bogdan Ciszek (Warszawa)

Prof. Andrzej Marchel (Warszawa)

Prof. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)

Doc. Krzysztof Morawski (Warszawa)

Doc. Przemysław Kunert (Warszawa)

Dr n. med. Robert Bartoszewicz

 

Komitet Organizacyjny:

Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki

Zakład Anatomii Prawidłowej WUM

Klinika Otolaryngologii WUM

Klinika Neurochirurgii SPCSK

Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii

 

Liczba uczestników zajęć praktycznych:  12 lekarzy

Liczba uczestników zajęć teoretycznych:  20 lekarzy

Koszt uczestnictwa w zajęciach praktycznych: 2000 zł

Koszt uczestnictwa w zajęciach teoretycznych: 500 zł

Koszt uczestnictwa wyłącznie w Konferencji (sobota): 300 zł

Liczba uczestników Konferencji: 50 osób

 

Program

 

23 października 2014 (czwartek)

9:00 – 9: 45 – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek: „Anatomia kąta mostowo-móżdżkowego”

10:00 – 10:45 – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel: „Dostęp retrosigmoidalny oraz podpotyliczny”  

11:00 – 11:45 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk: „Dostęp przez środkowy dół czaszki oraz przezbłędnikowy” 

12:00 – 13:00 – obiad

13:00 – 18:00 – zajęcia praktyczne na preparatach

 

24 października 2014 (piątek)

9:00 – 9:45 – Dr Robert Bartoszewicz: „Charakterystyka kliniczna guzów kata mostowo-móżdżkowego”

10:00 – 10:45 – Dr hab. n. med. Przemysław Kunert: „Czynność nerwu twarzowego u pacjentów po operacjach usunięcia osłoniaków nerwu przedsionkowego”

11:00 – 11:45 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk: „Metody rekonstrukcji nerwu twarzowego – technika zespolenia z nerwem podjęzykowym”

12:00 – 13:00 – obiad

13:00 – 18:00 – zajęcia praktyczne na preparatach

20:00 – kolacja

 

25 października 2014 (sobota) 9:00 – 14:00

Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki

9:00 – 9:45 – Prof. dr hab. n. med.  Andrzej Marchel: „Chirurgia guzów kąta mostowo-móżdżkowego po radioterapii”

9:45 – 10:30 – Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski: „Śródoperacyjne monitorowanie słuchu podczas chirurgii guzów kata mostowo-móżdżkowego”

10:30 – 11:15 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk: „Możliwości zachowania i rehabilitacji  słuchu w neurofibromatozie typu 2.”

11:15 – 12:00 – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel: „Implanty pniowe w neurofibromatozie typu 2.”

12:00 – 12:45 – dr n. med. Lidia Mikołajewska: „Wyniki  stosowania implantów pniowych”

12:45 – 13:30 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk - zakończenie konferencji

13:30 – obiad