XIV Międzynarodowy Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego


Termin Kursu: 20 – 21 listopada 2013 r.


Implantologia w Otologii

  • Implanty ślimakowe
  • Implanty ucha środkowego
  • Implanty zakotwiczone w kości


Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIV Międzynarodowym Kursie Mikrochirurgii Ucha Środkowego, który odbędzie się 20 - 21 listopada 2013 roku. Wszystkie dotychczasowe szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a organizowany od trzynastu lat kurs zyskał stałych uczestników. Uznaliśmy zatem, że proponowana konwencja kursu, podczas którego kładziemy szczególny nacisk na zagadnienia praktyczne, powinna być kontynuowana w niezmienionej formule. Szkolenie proponujemy zarówno lekarzom specjalistom, jak i rezydentom rozpoczynającym przygodę z laryngologią.

W 2013 roku tematem przewodnim spotkania będzie implantologia w laryngologii, a omawiane zagadnienia będą dotyczyły implantów zakotwiczonych w kości, implantów ucha środkowego, implantów ślimakowych oraz pniowych. Główny nacisk położymy na prezentację zabiegów w formie bezpośredniej transmisji z sali operacyjnej, ograniczając czas przeznaczony na wykłady do niezbędnego minimum. Tegoroczna edycja szkolenia potrwa 2 dni, co pozwoli nam dodatkowo zaproponować udział w zajęciach w pracowni kości skroniowej, gdzie będą mieli Państwo okazję przećwiczyć preparację kości na preparatach konserwowanych w niskich temperaturach oraz utrwalonych w formalinie.

Tematyka XIV Międzynarodowego Kursu Mikrochirurgii Ucha Środkowego zdaje się być niezwykle aktualna, gdyż została zaproponowana na podstawie analizy opinii środowiska laryngologicznego. Gośćmi Kursu będą przedstawiciele krajowych laryngologicznych i neurochirurgicznych ośrodków uniwersyteckich oraz wybitni goście zagraniczni.


Gorąco zapraszamy do Warszawy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Organizatorzy:

  • Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii


Za udział w Kursie przysługuje 20 punków edukacyjnych.

II Konferencja Pediatryczno – Otolaryngologiczna


Vegetationes adenoidales i Otitis media – wspólny problem pediatry i otolaryngologa

 

Warszawskie Dni Otologiczne, 16–17 listopada 2012 r.

W dniach 16 i 17 listopada 2012 roku w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II Konferencja Pediatryczno–Otolaryngologiczna, której partnerem była firma Medicus.

Medicus - aparatura i instrumenty medyczne

Tematyka konferencji dotyczyła stanów zapalnych w obrębie górnych dróg oddechowych, będących najczęstszymi problemami w codziennej praktyce pediatrycznej. W sposób szczególny skupiono się na etiologii, diagnostyce i postępowaniu w przypadku kieszonek retrakcyjnych, zapaleń ucha środkowego, nieżytu błony śluzowej nosa i zatok przynosowych oraz przerostu migdałka gardłowego.
Próby wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie postępowania w tych stanach, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do leczenia operacyjnego, były możliwe dzięki udziałowi znakomitych specjalistów, autorytetów w dziedzinie pediatrii oraz otorynolaryngologii, wśród których znaleźli się m.in. prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa), prof. Sven-Eric Stangerup (Kopenhaga), prof. Juraj Koval (Koszyce), prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska (Białystok), prof. dr hab. med. Ewa Olszewska (Białystok), prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski (Gdańsk) i prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski (Warszawa).

Zarówno obrady „okrągłego stołu”, jak i prowadzone w ciągu dwóch dni wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz wywołały ożywione dyskusje licznie przybyłych uczestników. Wobec owocnego przebiegu konferencji oraz tak wielu zagadnień wspólnych dla pediatrii i otorynolaryngologii, wyrażono chęć i potrzebę kolejnych, cyklicznych spotkań, służących jeszcze lepszej współpracy specjalistów obu dziedzin.

 

lek. Magdalena Kuźmińska

Program Konferencji
(pobierz)

 

prof. dr hab. m...
prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
dr hab. med. Kr...
dr hab. med. Krzysztof Morawski, prof. Sven-Eric Stangerup
II Konferencja ...
II Konferencja Pediatryczno - Otolaryngologiczna
dr hab. med. Kr...
dr hab. med. Krzysztof Morawski
dr med. Marcin ...
dr med. Marcin Partyka
II Konferencja ...
II Konferencja Pediatryczno - Otolaryngologiczna
II Konferencja ...
II Konferencja Pediatryczno - Otolaryngologiczna

Kurs „Choroby Gruczołów Ślinowych”


Organizator:


Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii

Patronem strategicznym Kursu „Choroby Gruczołów Ślinowych" była firma:

 

Medtronic Poland Sp. z o.o.

Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa

Zespół składa podziękowania również firmie MEDIM za wsparcie i wyposażenie w narzędzia podczas części praktycznej Kursu oraz firmie KLAROMED za instalację i przeprowadzenie transmisji z bloku operacyjnego.

W dniach 4-5 kwietnia 2013 roku zespół Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizował dla lekarzy specjalistów otorynolaryngologów szkolenie pt. „Choroby Gruczołów Ślinowych”. Spotkaniu przewodniczył Kierownik Kliniki Profesor Kazimierz Niemczyk razem z Profesor Ewą Osuch-Wójcikiewicz - Ordynatorem Oddziału Onkologii Laryngologicznej Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematyka szkolenia obejmowała anatomię, diagnostykę i leczenie chorób gruczołów ślinowych. W kursie wzięło udział 26 lekarzy pracujących w Oddziałach Otolaryngologicznych w całym kraju.

Część teoretyczna szkolenia obejmowała wykłady prowadzone przez doświadczonych specjalistów – chirurgów głowy i szyi oraz prezentacje filmów nagranych podczas operacji ślinianek, wybranych z bogatego materiału Kliniki. W trakcie prezentacji filmów adiunkci Kliniki - dr Piotr Chęciński, dr Jagna Nyckowaka, dr Antoni Bruzgielewicz – omawiali krok po kroku poszczególne etapy zabiegów.

W części praktycznej zaproponowano uczestnikom live-surgery, czyli transmisję zabiegów przeprowadzanych na bloku operacyjnym. Kursanci obserwowali zabiegi ślinianki przyusznej i podżuchwowej przeprowadzane przez Panią Profesor Ewę Osuch-Wójcikiewicz. Pan Profesor Kazimierz Niemczyk zaprezentował procedurę usunięcia kamienia ślinianki przyusznej z dostępu dwustronnego oraz zabieg wycięcia wrodzonej torbieli przedusznej.

W ramach zajęć praktycznych lekarze mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności poprzez samodzielne wykonywanie operacji usunięcia ślinianek przyusznych i podżuchwowych na specjalnie przygotowanych preparatach szkoleniowych. Kluczowy etap preparowania nerwu twarzowego odbywał się pod nadzorem doświadczonych chirurgów: Profesor Ewy Osuch – Wójcikiewicz, dr Piotra Chęcińskiego oraz dr Jagny Nyckowskiej.

Kurs uświetnił swoją obecnością Profesor Czesław Stankiewicz – Kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Pan Profesor wygłosił interesujący wykład systematyzujący najnowszą wiedzę o nowotworach złośliwych ślinianek, który został wzbogacony o opisy ciekawych i rzadkich przypadków. Pan Profesor Kazimierz Niemczyk przybliżył praktyczne aspekty leczenia zaburzeń rozwojowych pierwszego łuku skrzelowego, skupiając się na tematyce przetok przedusznych, a Pani Profesor Ewa Osuch-Wójcikiewicz skupiła się na współczesnych metodach leczenia operacyjnego zmian nowotworowych rozwijających się w obrębie tkanki gruczołów ślinowych. Zagadnienia anatomiczne przybliżył kursantom Pan Doktor Piotr Chęciński, obrazując wykład licznymi rycinami objaśniającymi budowę gruczołów ślinowych. Prelegent przedstawił również problematykę operacji rekonstrukcyjnych w chirurgii ślinianek i nerwu twarzowego. Interesujący wykład na temat stanów zapalnych oraz łagodnych nowotworów ślinianek wygłosiła Pani Doktor Jagna Nyckowska. Pan Doktor Antoni Bruzgielewicz opowiedział o powikłaniach zabiegów operacyjnych ślinianek w sposób ciekawy i wyczerpujący, wzbudzając żywą dyskusję wśród uczestników szkolenia. Diagnostykę chorób ślinianek wyłożyła dr med. Barbara Jamróz, a szczegóły sialoendoskopii – lek. med. Emilia Karchier.

W trakcie części praktycznej znaczne zainteresowanie wzbudził zabieg operacyjnego leczenia kamicy przewodów wyprowadzających ślinianki z dostępu dwustronnego przeprowadzony przez Pana Profesora Kazimierza Niemczyka. Jest to procedura przeprowadzana w tych wyjątkowych sytuacjach, gdy umiejscowienie kamienia nie pozwala na usunięcie wyłącznie drogą endoskopową. Podczas transmisji z bloku operacyjnego Adiunkci Kliniki wyjaśniali i komentowali na bieżąco zastosowaną technikę operacyjną. Pozytywna ocena ze strony lekarzy, biorących udział w kursie jest ogromną motywacją dla zespołu Kliniki Otolaryngologii WUM do organizowania kolejnych kursów pozwalających lekarzom na udoskonalanie swoich umiejętności, co bezpośrednio przekłada się na codzienną praktykę lekarską.


lek. Monika MaciejewskaProgram Kursu
Pobierz PDF

 

 

Kurs "Choroby G...
Kurs
Kurs "Choroby G...
Kurs
Kurs "Choroby G...
Kurs
Kurs "Choroby G...
Kurs
Kurs "Choroby G...
Kurs

Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki „Chirurgia kąta mostowo-móżdżkowego”


Kurs odbędzie się  23 – 25 października 2014, Warszawa

 

Miejsce szkolenia:
Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki
 
Komitet Naukowy:
Prof. Piotr Ładziński (Sosnowiec)
Prof. Bogdan Ciszek (Warszawa)
Prof. Andrzej Marchel (Warszawa)
Prof. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
Doc. Krzysztof Morawski (Warszawa)
Doc. Przemysław Kunert (Warszawa)
Dr n. med. Robert Bartoszewicz (Warszawa)
 
Komitet Organizacyjny:
Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
Zakład Anatomii Prawidłowej WUM
Klinika Otolaryngologii WUM
Klinika Neurochirurgii WUM
Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii
 
Liczba uczestników zajęć praktycznych:  12 lekarzy
Liczba uczestników zajęć teoretycznych:  20 lekarzy
Koszt uczestnictwa w zajęciach praktycznych: 2000 zł
Koszt uczestnictwa w zajęciach teoretycznych: 500 zł
Koszt uczestnictwa wyłącznie w Konferencji (sobota): 300 zł
Liczba uczestników Konferencji: 50 osób
 
Program
 
23 października 2014 (czwartek)

9:00 – 9: 45 – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek: „Anatomia kąta mostowo-móżdżkowego”
10:00 – 10:45 – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel: „Dostęp retrosigmoidalny” 11:00 – 11:45 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk: „Dostęp przez środkowy dół czaszki oraz przezbłędnikowy”

12:00 – 13:00 – obiad

13:00 – 18:00 – zajęcia praktyczne na preparatach
 
24 października 2014 (piątek)

9:00 – 9:45 – Dr Robert Bartoszewicz: „Charakterystyka kliniczna guzów kata mostowo-móżdżkowego”
10:00 – 10:45 – Dr hab. n. med. Przemysław Kunert: „Czynność nerwu twarzowego u pacjentów po operacjach usunięcia osłoniaków nerwu przedsionkowego”
11:00 – 11:45 – dr hab. n. med. Przemysław Kunert: „Metody rekonstrukcji nerwu twarzowego – technika zespolenia z nerwem podjęzykowym”

12:00 – 13:00 – obiad

13:00 – 18:00 – zajęcia praktyczne na preparatach

19:30 – spotkanie towarzyskie w Klubie Lekarza (ul. Raszyńska 54, 100 m od Pomnika Lotnika)
 
25 października 2014 (sobota) 9:00 – 14:00
Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki

9:00 – 9:30 – dr n. med. Sebastian Dzierzęcki: „Zastosowanie radiochirurgii gamma – knife w okolicy kąta mostowo-móżdżkowego”
9:30 – 10:15  – dr hab. n. med. Przemysław Kunert: „Chirurgia guzów kąta mostowo-móżdżkowego po radioterapii”
10:15 – 10: 45 -  dr . n. med. Anna Podgórska: „Monitorowanie nerwu twarzowego w trakcie operacji guzów okolicy kąta mostowo-móżdżkowego”
10:45 – 11:30 – Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski: „Śródoperacyjne monitorowanie słuchu podczas chirurgii guzów kata mostowo-móżdżkowego”

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa

11:45 – 12:30 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk: „Możliwości zachowania i rehabilitacji  słuchu w neurofibromatozie typu 2.”
12:30 – 13:15 – dr hab. n. med. Przemysław Kunert: „Implanty pniowe w neurofibromatozie typu 2.”
13:15 – 13:45 - dr n. med. Lidia Mikołajewska: „Wyniki  stosowania implantów pniowych”
13:45 – 14:00 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk - zakończenie konferencji

Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych I stopnia


W dniach 13-14 listopada 2012 roku w Warszawie odbył się Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych, przygotowany przez zespół Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego partnerami były firmy:


Medicus.

 

Medicus - aparatura i instrumenty medyczne

i firma Medim


Medim - Instrumenty mistrzów

Kurs był prowadzony przez dr med. Jarosława Balcerzaka, posiadającego wieloletnie doświadczenie chirurgiczne oraz dydaktyczne w zakresie zabiegów endoskopowych zatok przynosowych oraz zespół Oddziału Rynologii Kliniki Otolaryngologii WUM. Celem Kursu było wspiercie Państwa w nauce rynochirurgii w oparciu o najwyższej jakości materiał.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i za udział w Kursie.

W programie kursu były:

 

  • Teoretyczne podstawy FESS
  • Omówienie instrumentarium
  • Poszczególne etapy czynnościowej chirurgii endoskopowej
    zatok przynosowych


Każdy uczestnik dysponował zestawem optyk endoskopowych 0, 30, lub 45 stopni oraz wysokiej rozdzielczości kamerą endoskopową. Przeprowadzenie procedur endoskopowych odbyło się pod okiem doświadczonego rynochirurga, omawiającego i prezentującego na stanowisku pokazowym poszczególne etapy zabiegów. Obok ćwiczeń praktycznych odbyła się transmisja life surgery z bloku operacyjnego oraz prezentacja nagrań filmowych HD procedur endoskopowych w obrębie zatok przynosowych, wyselekcjonowanych z bogatego materiału Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ćwiczenia były przeprowadzane na świeżo mrożonych preparatach ludzkich.


Program Kursu
(pobierz)


Ćwiczenia przeprowadzane na świeżo mrożonych preparatach ludzkich odbyły się w:
Zakładzie Anatomii Patologicznej, SP CSK
ul. Pawińskiego 7, 02-106 Warszawa

Informacje:
tel. 22 599 17 21
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.