II Kurs „Choroby Gruczołów Ślinowych”


W dniach 14-15 listopada bieżącego roku Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego była po raz drugi organizatorem kursu pt.: „Choroby gruczołów ślinowych”. Program szkolenia był dedykowany dla lekarzy otorynolaryngologów, którzy w codziennej praktyce zajmują się diagnostyką i leczeniem schorzeń gruczołów ślinowych, zarówno zapalnych, jak również nowotworowych. W szkoleniu wzięło udział 18 lekarzy otorynolaryngologów z całej Polski. Pierwszy dzień kursu rozpoczęto oficjalnym powitaniem przybyłych lekarzy przez Kierownika Kliniki Profesora Kazimierza Niemczyka i Profesor Ewę Osuch – Wójcikiewicz w Sali Wykładowej Kliniki. Następnie w godzinach przedpołudniowych przybyli lekarze uczestniczyli w transmisji zabiegów operacyjnych, w trakcie której mogli szczegółowo prześledzić kolejne etapy usuwania płata powierzchownego ślinianki przyusznej z identyfikacją nerwu twarzowego u dwóch chorych z nowotworami łagodnymi ślinianek przyusznych. W trakcie zabiegów zaprezentowano możliwość wykorzystania stymulatora do identyfikacji nerwu twarzowego. Przedstawiono również dwa zabiegi sialoendoskopii, zastosowane jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne u chorych z przewlekłymi stanami zapalnymi ślinianek przyusznych. W trakcie transmisji kursanci mogli na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać swoje uwagi, a lekarze zespołu onkologicznego Kliniki dzielili się swoim doświadczeniem. Po przerwie obiadowej zaplanowano część wykładową, w trakcie której obszernie omówiono zagadnienia związane z tematyką gruczołów ślinowych, począwszy od przypomnienia anatomii, stosowanych metod diagnostycznych, poprzez klasyfikację chorób gruczołów ślinowych i ich kliniczną prezentację oraz stosowane metody leczenia i jego możliwe powikłania. Zaproszenie do wygłoszenia wykładu, przyjął gość specjalny Profesor Czesław Stankiewicz – Kierownik Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zaprezentował kursantom problematykę złośliwych nowotworów ślinianek.

 

Drugi dzień kursu zaplanowano w Centrum Edukacji Medycznej „CEMED”, gdzie uczestnicy mogli samodzielnie na mrożonych preparatach wykonać operację usunięcia płata powierzchownego i głębokiego ślinianki przyusznej z zaoszczędzeniem nerwu twarzowego oraz usunąć śliniankę podżuchwową. Po przerwie obiadowej zaprezentowano uczestnikom kursu filmy z komentarzem organizatorów, przedstawiające wykonywane w Klinice operacje usunięcia guza przestrzeni przygardłowej, parotidektomię powierzchowną zachowawczą oraz resekcję ślinianki podżuchwowej.

 

Zarówno osoby uczestniczące w szkoleniu, jak również organizatorzy mieli ogromną satysfakcję z przebiegu kursu.

 

dr med. Anna Rzepakowska