XIV Międzynarodowy Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego


W dniach 20-21 listopada 2013 zespół Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizował XIV Międzynarodowy Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego. Spotkaniu przewodniczył Kierownik Kliniki Profesor Kazimierz Niemczyk. W kursie wzięli udział lekarze specjaliści otorynolaryngolodzy z Polski, Kazachstanu oraz z Rosji. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienie implantologii w otologii. Zajęcia obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną, która miała miejsce w Centrum Edukacji Medycznej „CEMED” w Warszawie.

 

W pierwszym dniu kursu uczestnicy mogli oglądać prezentacje filmów nagranych podczas operacji wszczepienia implantu ślimakowego, stapedektomii i dekompresji nerwu twarzowego – identyfikacja nerwu twarzowego jako kluczowy element operacji otologicznych. Filmy zostały wybrane z bogatego materiału Kliniki, a w trakcie ich prezentacji zostały omówione krok po kroku poszczególne etapy zabiegów. W ramach ćwiczeń praktycznych otorynolaryngolodzy mogli samodzielnie wykonać wszczepienie implantu typu BAHA pod nadzorem dr Wojciecha Gawęckiego oraz specjalistów z firmy „Medicus”, a także implantu ślimakowego na specjalnie przygotowanych preparatach szkoleniowych pod nadzorem dr Emilii Karchier.

 

W drugim dniu spotkania miało miejsce „live-surgery”,  czyli transmisja zabiegów przeprowadzanych na bloku operacyjnym. Pan Profesor Kazimierz Niemczyk zaprezentował procedurę stapedektomii, a dr Robert Bartoszewicz implantację ślimakową oraz tympanoplastykę typu zamkniętego. Podczas transmisji z bloku operacyjnego dr Emilia Karchier oraz dr Jacek Sokołowski na bieżąco wyjaśniali i komentowali stosowaną technikę operacyjną

 

Część teoretyczną uświetnił swoją obecnością Profesor Andrzej Marchel – Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan Profesor zaprezentował interesujący wykład dotyczący stosowanej techniki operacyjnej podczas wszczepiania implantu pniowego. Pan Profesor Kazimierz Niemczyk podsumował procedurę implantacji ślimakowej oraz możliwości wystąpienia wczesnych, jak i późnych powikłań. Odmienności anatomiczne kości skroniowej łącznie z licznymi rycinami przedstawił Pan Profesor Jarosław Wysocki. Przegląd aparatów wszczepialnych do ucha środkowego przybliżył Pan Docent Krzysztof Morawski, a o implantach zakotwiczonych w kości opowiedział dr Wojciech Gawęcki. Interesujący wykład dotyczący wyników po operacjach wszczepienia implantu pniowego w pacjentów z neurofibromatozą typu 2 w Klinice Otolaryngologii i Neurochirurgii WUM oraz porównanie ich z wynikami ogólnoświatowymi przedstawiła dr Lidia Mikołajewska.

 

Doskonalenie swoich umiejętności praktycznych, jak i poszerzanie wiedzy na temat niedosłuchu oraz głuchoty, które dotyczą coraz to większej ilości pacjentów,  jest niezbędne w codziennej praktyce otorynolaryngologicznej. Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami przynosi zespołowi Kliniki Otolaryngologii WUM olbrzymią satysfakcję, co motywuje go do organizowania kolejnych kursów.

 

lek. med. Małgorzata Czesak