Kurs „Choroby Gruczołów Ślinowych”


Organizator:


Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii

Patronem strategicznym Kursu „Choroby Gruczołów Ślinowych" była firma:

 

Medtronic Poland Sp. z o.o.

Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa

Zespół składa podziękowania również firmie MEDIM za wsparcie i wyposażenie w narzędzia podczas części praktycznej Kursu oraz firmie KLAROMED za instalację i przeprowadzenie transmisji z bloku operacyjnego.

W dniach 4-5 kwietnia 2013 roku zespół Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizował dla lekarzy specjalistów otorynolaryngologów szkolenie pt. „Choroby Gruczołów Ślinowych”. Spotkaniu przewodniczył Kierownik Kliniki Profesor Kazimierz Niemczyk razem z Profesor Ewą Osuch-Wójcikiewicz - Ordynatorem Oddziału Onkologii Laryngologicznej Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematyka szkolenia obejmowała anatomię, diagnostykę i leczenie chorób gruczołów ślinowych. W kursie wzięło udział 26 lekarzy pracujących w Oddziałach Otolaryngologicznych w całym kraju.

Część teoretyczna szkolenia obejmowała wykłady prowadzone przez doświadczonych specjalistów – chirurgów głowy i szyi oraz prezentacje filmów nagranych podczas operacji ślinianek, wybranych z bogatego materiału Kliniki. W trakcie prezentacji filmów adiunkci Kliniki - dr Piotr Chęciński, dr Jagna Nyckowaka, dr Antoni Bruzgielewicz – omawiali krok po kroku poszczególne etapy zabiegów.

W części praktycznej zaproponowano uczestnikom live-surgery, czyli transmisję zabiegów przeprowadzanych na bloku operacyjnym. Kursanci obserwowali zabiegi ślinianki przyusznej i podżuchwowej przeprowadzane przez Panią Profesor Ewę Osuch-Wójcikiewicz. Pan Profesor Kazimierz Niemczyk zaprezentował procedurę usunięcia kamienia ślinianki przyusznej z dostępu dwustronnego oraz zabieg wycięcia wrodzonej torbieli przedusznej.

W ramach zajęć praktycznych lekarze mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności poprzez samodzielne wykonywanie operacji usunięcia ślinianek przyusznych i podżuchwowych na specjalnie przygotowanych preparatach szkoleniowych. Kluczowy etap preparowania nerwu twarzowego odbywał się pod nadzorem doświadczonych chirurgów: Profesor Ewy Osuch – Wójcikiewicz, dr Piotra Chęcińskiego oraz dr Jagny Nyckowskiej.

Kurs uświetnił swoją obecnością Profesor Czesław Stankiewicz – Kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Pan Profesor wygłosił interesujący wykład systematyzujący najnowszą wiedzę o nowotworach złośliwych ślinianek, który został wzbogacony o opisy ciekawych i rzadkich przypadków. Pan Profesor Kazimierz Niemczyk przybliżył praktyczne aspekty leczenia zaburzeń rozwojowych pierwszego łuku skrzelowego, skupiając się na tematyce przetok przedusznych, a Pani Profesor Ewa Osuch-Wójcikiewicz skupiła się na współczesnych metodach leczenia operacyjnego zmian nowotworowych rozwijających się w obrębie tkanki gruczołów ślinowych. Zagadnienia anatomiczne przybliżył kursantom Pan Doktor Piotr Chęciński, obrazując wykład licznymi rycinami objaśniającymi budowę gruczołów ślinowych. Prelegent przedstawił również problematykę operacji rekonstrukcyjnych w chirurgii ślinianek i nerwu twarzowego. Interesujący wykład na temat stanów zapalnych oraz łagodnych nowotworów ślinianek wygłosiła Pani Doktor Jagna Nyckowska. Pan Doktor Antoni Bruzgielewicz opowiedział o powikłaniach zabiegów operacyjnych ślinianek w sposób ciekawy i wyczerpujący, wzbudzając żywą dyskusję wśród uczestników szkolenia. Diagnostykę chorób ślinianek wyłożyła dr med. Barbara Jamróz, a szczegóły sialoendoskopii – lek. med. Emilia Karchier.

W trakcie części praktycznej znaczne zainteresowanie wzbudził zabieg operacyjnego leczenia kamicy przewodów wyprowadzających ślinianki z dostępu dwustronnego przeprowadzony przez Pana Profesora Kazimierza Niemczyka. Jest to procedura przeprowadzana w tych wyjątkowych sytuacjach, gdy umiejscowienie kamienia nie pozwala na usunięcie wyłącznie drogą endoskopową. Podczas transmisji z bloku operacyjnego Adiunkci Kliniki wyjaśniali i komentowali na bieżąco zastosowaną technikę operacyjną. Pozytywna ocena ze strony lekarzy, biorących udział w kursie jest ogromną motywacją dla zespołu Kliniki Otolaryngologii WUM do organizowania kolejnych kursów pozwalających lekarzom na udoskonalanie swoich umiejętności, co bezpośrednio przekłada się na codzienną praktykę lekarską.


lek. Monika MaciejewskaProgram Kursu
Pobierz PDF

 

 

Kurs "Choroby G...
Kurs
Kurs "Choroby G...
Kurs
Kurs "Choroby G...
Kurs
Kurs "Choroby G...
Kurs
Kurs "Choroby G...
Kurs