Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki „Chirurgia kąta mostowo-móżdżkowego”


Kurs odbędzie się  23 – 25 października 2014, Warszawa

 

Miejsce szkolenia:
Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki
 
Komitet Naukowy:
Prof. Piotr Ładziński (Sosnowiec)
Prof. Bogdan Ciszek (Warszawa)
Prof. Andrzej Marchel (Warszawa)
Prof. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
Doc. Krzysztof Morawski (Warszawa)
Doc. Przemysław Kunert (Warszawa)
Dr n. med. Robert Bartoszewicz (Warszawa)
 
Komitet Organizacyjny:
Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
Zakład Anatomii Prawidłowej WUM
Klinika Otolaryngologii WUM
Klinika Neurochirurgii WUM
Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii
 
Liczba uczestników zajęć praktycznych:  12 lekarzy
Liczba uczestników zajęć teoretycznych:  20 lekarzy
Koszt uczestnictwa w zajęciach praktycznych: 2000 zł
Koszt uczestnictwa w zajęciach teoretycznych: 500 zł
Koszt uczestnictwa wyłącznie w Konferencji (sobota): 300 zł
Liczba uczestników Konferencji: 50 osób
 
Program
 
23 października 2014 (czwartek)

9:00 – 9: 45 – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek: „Anatomia kąta mostowo-móżdżkowego”
10:00 – 10:45 – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel: „Dostęp retrosigmoidalny” 11:00 – 11:45 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk: „Dostęp przez środkowy dół czaszki oraz przezbłędnikowy”

12:00 – 13:00 – obiad

13:00 – 18:00 – zajęcia praktyczne na preparatach
 
24 października 2014 (piątek)

9:00 – 9:45 – Dr Robert Bartoszewicz: „Charakterystyka kliniczna guzów kata mostowo-móżdżkowego”
10:00 – 10:45 – Dr hab. n. med. Przemysław Kunert: „Czynność nerwu twarzowego u pacjentów po operacjach usunięcia osłoniaków nerwu przedsionkowego”
11:00 – 11:45 – dr hab. n. med. Przemysław Kunert: „Metody rekonstrukcji nerwu twarzowego – technika zespolenia z nerwem podjęzykowym”

12:00 – 13:00 – obiad

13:00 – 18:00 – zajęcia praktyczne na preparatach

19:30 – spotkanie towarzyskie w Klubie Lekarza (ul. Raszyńska 54, 100 m od Pomnika Lotnika)
 
25 października 2014 (sobota) 9:00 – 14:00
Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki

9:00 – 9:30 – dr n. med. Sebastian Dzierzęcki: „Zastosowanie radiochirurgii gamma – knife w okolicy kąta mostowo-móżdżkowego”
9:30 – 10:15  – dr hab. n. med. Przemysław Kunert: „Chirurgia guzów kąta mostowo-móżdżkowego po radioterapii”
10:15 – 10: 45 -  dr . n. med. Anna Podgórska: „Monitorowanie nerwu twarzowego w trakcie operacji guzów okolicy kąta mostowo-móżdżkowego”
10:45 – 11:30 – Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski: „Śródoperacyjne monitorowanie słuchu podczas chirurgii guzów kata mostowo-móżdżkowego”

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa

11:45 – 12:30 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk: „Możliwości zachowania i rehabilitacji  słuchu w neurofibromatozie typu 2.”
12:30 – 13:15 – dr hab. n. med. Przemysław Kunert: „Implanty pniowe w neurofibromatozie typu 2.”
13:15 – 13:45 - dr n. med. Lidia Mikołajewska: „Wyniki  stosowania implantów pniowych”
13:45 – 14:00 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk - zakończenie konferencji