Quarterly – Our Department of ORL


Kwartalnik Kliniki Otolaryngologii WUM "Nasza Klinika ORL", współfinansowane jest przez firmę medicus i Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii

Czasopismo jest bezpłatnie dystrybuowane na terenie Kliniki i Ośrodka Implantów Słuchowych, nakład: 1000 egzemplarzy.

Nasza Klinika ORL nr1
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr2
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr3
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr4
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr5
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr6
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr7
Pobierz PDF

Nasza Klinika ORL nr8
Pobierz PDF

 

Nasza Klinika ORL nr9
Pobierz PDF

Zapraszamy firmy do zamieszczenia reklamy w kwartalniku,
kontakt: Dyrektor biura Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii
Żaneta Bielicka
tel. 22 599 17 21; 693 504 414
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.