Wszyscy pacjenci hospitalizowani w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Glowy i Szyi muszą posiadać negatywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS Cov2, wykonanego w ostatnich 7 dniach przed przyjęciem do szpitala. Wymaz przed planowym przyjęciem można wykonać w Izbie Przyjęć naszego szpitala, o terminie wymazu pacjent zostanie poinformowany wraz z informacja o terminie przyjęcia, zazwyczaj jest to 2 dni przed rozpoczęciem hospitalizacji. Wymaz można także wykonać we własnym zakresie, np. u swojego lekarza POZ. 

Pacjenci przyjmowani w trybie ostrego dyżuru mają wykonywane testy PCR w momencie przyjęcia na oddział. 

Ze względu na aktualna sytuacje epidemiczna na terenie szpitala obowiązuje zakaz odwiedzin, a pacjenci są proszeni o pozostanie w obrębie własnej sali chorych i opuszczanie jej tylko w celu udania się na zaplanowane badania lub zabiegi. 

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają telefonicznie lekarze prowadzący, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.