Lek. Adam Orłowski

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2011 rok.

Staż podyplomowy

W latach 2011-2012 Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Lekarz – rezydent

W latach 2014-2020 Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi od 2014 roku.

Skip to content