Lek. Elżbieta Szczepanek

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Wykształcenie

2013- 2019r.- Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Wydział Lekarski, kierunek lekarski.
 
2019r.- University of Rochester, School of Medicine and Dentistry, Rochester, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.

Staż podyplomowy i szkolenia specjalistyczne

2019-2020 r. – staż podyplomowy- Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
 
Od 2021 r.- szkolenie specjalizacyjne z zakresu otorynolaryngologii- Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Osiągnięcia

Od 2020 r.- doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie- dyscyplina nauki medyczne.
 
2017-2019 r.- dwukrotna laureatka “Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe” oraz “Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
 
2019 r.- Nagroda Prorektora UJ ds. Collegium Medicum za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
 
Autor i współautor licznych publikacji naukowych oraz streszczeń konferencyjnych wygłoszonych w trakcie międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych.

Skip to content