Lek. Monika Anita Maciejewska

Rezydent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Dyplom lekarza

I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2010 rok.

Staż podyplomowy


w latach 2010 – 2011 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.

Wykonawca projektu


2018-2021 – “Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” – Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Lekarz – rezydent

w latach 2012-2021 Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Staże zagraniczne


W 2014 roku staż z otolaryngologii – Hospital De Egaz Moniz, Lisbona, Portugalia – w ramach stażu uczestnictwo w kursach: Mikrochirurgii Ucha Środkowego i Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych. W 2016 roku staż z otolaryngologii – Hospital Universitário de Santa Maria, Lisbona, Portugalia – w ramach stażu szkolenie z otoneurologii.

Specjalista

w dziedzinie otorynolaryngologii 2021 rok.
W ramach studiów doktorkskich prowadziła pracę badawczą pt. „Zastosowanie endoskopowego badania krtani z wykorzystaniem techniki Narrow Band Imaging w ocenie obrzęków Reinkego oraz polipów fałdów głosowych”
Uczestnictwo w licznych kursach w kraju i za granicą, m.in. 53rd Graz Course on FESS / Rhinosurgery and Basics of Septo-Rhinoplasty, Graz, Germany; Ocena narządu słuchu i równowagi dla potrzeb medycyny pracy. PTAF, Łódź; Sinus & Skull Base Surgery: anatomical dissection, diagnostics and operative technicues. Basic course. Varese, Italy; First International Masterclass. Diagnosis and treatment of peripheral, central and functional vestibular disorders. Munich, Germany
Autor 4 doniesień zjazdowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Skip to content