mgr Katarzyna Szczepańska


Biografia


Maturę zdałam w 1980 r. i rozpoczęłam studia na Uniwersytecie w Warszawskim na Wydziale Pedagogiki. Po 5 latach nauki uzyskałam tytuł Magistra Pedagogiki. W 1986 roku rozpoczęłam 2- letnie Podyplomowe Studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Pomagisterskim Studium Logopedycznym i otrzymałam tytuł logopedy dyplomowanego. W 1989 r. rozpoczęłam Wyższe Magisterskie Studia na kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychologia kliniczna. W 1994 r. otrzymałam tytuł Magistra Psychologii. W 1990 r. rozpoczęłam naukę w Podyplomowym Studium Psychologii Defektologicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1986 r. rozpoczęłam pracę w Poliklinice w Poradni Foniatrycznej, kierownikiem której była Pani Profesor Barbara Maniecka. W latach 1993-1998 prowadziłam badania dzieci z zaburzeniami mowy z rozszczepem wargi i podniebienia w zespole dr Alicji Komorowskiej i Profesor Zofii Dutkiewicz (Instytut Matki i Dziecka). W zespole Pani Profesor Barbary Manieckiej prowadziłam badania dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i oceniałam mowę i możliwości szkolne dzieci w wieku 9-13 lat.

W roku 1993 rozpoczęłam współpracę z Uniwersytetem Warszawskim z Wydziałem Pedagogiki prowadząc zajęcia z psychologii, logopedii i kultury żywego słowa.

W 2001 r. rozpoczęłam 2- letnie studia na Akademii Teatralnej w Warszawie w Podyplomowym Studium Wymowy.

Profil zawodowy

W Poradni Logopedycznej zajmuję się Pacjentami z zaburzeniami artykulacji, emisji głosu, jąkania, chorymi z afazją, dysfazją, dyzartrią, afonią.
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna prowadzę zajęcia z autokorekty wad wymowy.

Osiągnięcia

W latach 1991-1994 w Telewizji Polskiej w programie edukacyjnym dla dzieci zajmowałam się popularyzacją wiedzy logopedycznej. W 1995 r. rozpoczęłam współpracę z mediami. Prowadziłam zajęcia z techniki mowy, dykcji, emisji głosu w Polskim Radiu, Radiu Eska i TOK Fm, telewizjach muzycznych (Atomic, Viva, MTV); w telewizji informacyjnej TVN 24 i TVN.
Możliwość łączenia logopedii klinicznej, artystycznej i psychologii daje mi radość i spełnienie zawodowe.

Skip to content