Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi wydawane są dwa czasopisma: „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” oraz „Otolaryngologia Polska”. 

 
„Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” jest przede wszystkim pismem szkoleniowym prezentującym aktualne poglądy oraz stan wiedzy środowiska otorynolaryngologów polskich a także doniesienia z zagranicy. Publikacje są w języku polskim oraz angielskim, w formie cyfrowej oraz papierowej. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie mają charakter praktyczny. Publikowane są prace typu przeglądowego, opisy przypadków, standardy postępowania i zalecenia terapeutyczne, sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, relacje z posiedzeń Zarządu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi oraz aktualności z życia Towarzystwa. Wydawnictwo skupia wielu uznanych recenzentów z Polski oraz z zagranicy. Tradycja czasopisma naukowego „Otolaryngologia Polska” sięga 1924 roku, kiedy to było wydawane pod patronatem „Polskiego Towarzystwa Otorinolaryngologicznego”. Jest to drugie najstarsze czasopismo medyczne ukazujące się na polskim rynku. W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, doświadczalne i kliniczne z zakresu otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz onkologii laryngologicznej w języku polskim i angielskim. Głównym celem działalności czasopisma jest ulepszanie standardów opieki zdrowotnej oraz wspieranie nowych projektów badawczych wysokiej jakości, które przyczyniają się do rozwoju całej dziedziny nauki jaką jest otolaryngologia w wymiarze krajowym i międzynarodowym.