Dr hab. n. med. Anna Rzepakowska


Doktor habilitowany Katedry i Kliniki Otolaryngologii,
Chirurgii Głowy i Szyi

Biografia

Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski, Dyplom Lekarza z wyróżnieniem (1998-2004)
specjalista w dziedzinie otorynolaryngologia (2013)
dyplom doktora nauk medycznych (2011) na podstawie rozprawy doktorskiej pt: „Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w nowotworach nienabłonkowych szyi”
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (2019) na podstawie cyklu publikacji: Diagnostyka endoskopowa morfologii i czynności fałdów głosowych u chorych ze zmianami przednowotworowymi i wczesnym rakiem głośni wraz z analizą jakości głosu i jakości życia
ukończone szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie audiologii i foniatrii (2019)
 
Przebieg pracy zawodowej
staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie (2004-2005)
rezydent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2006-2013)
adiunkt w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM (od 2013)
opiekun studenckiego koła przy Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM (od 2016)

 Kursy i staże
Klinik für Audiologie und Phoniatrie  Charité Universitätsmedizin, Berlin, Niemcy (2016)
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, plastische und ästhetische Operationen, Würzburg, Niemcy (2017)
Hands on Transoral Endoscopic Surgery TOUSS (2019), Madryt, Hiszpania
3rd Manchester Laser Laryngeal and Airway Surgery Course (2016), Manchester, Wielka Brytania
9th Manchester Phonosurgery &Neurolaryngology Course (2016), Manchester, Wielka Brytania
16th International Laser Course and 4th Course on Transoral Robotic Surgery (2015), Marburg, Niemcy
46th Graz Course on Rhinosurgery, 2nd Course on Basics of Septo-rhinoplasty, Functional Endoscopic Sinus Techniques & Endoscopic Rhino-Neurosurgery (2011), Graz, Austria
Diagnostyka ultasonograficzna tarczycy I narządów powierzchownych szyi (2010). Polskie Towarzystwo Ultasonograficzne, Zamość

Osiągnięcia

Autor lub współautor 47 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych
Autor lub współautor 7 rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych
Autor lub współautor 40 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych

Współorganizator kursów, konferencji, zjazdów krajowych i międzynarodowych

Laureat nagród indywidualnych naukowych II stopnia, indywidualnych dydaktycznych II i III stopnia oraz zespołowych dydaktycznych Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skip to content