O Klinice

Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego specjalizuje się w chirurgii podstawy czaszki: chirurgicznej resekcji guzów kąta mostowo – móżdżkowego oraz innych guzów naciekających podstawę czaszki, w tym przyzwojaków (paraganglioma), operacyjnym leczeniu obustronnego głębokiego niedosłuchu odbiorczego przy pomocy wszczepów ślimakowych i pniowych, leczeniu rozległych nowotworów głowy i szyi, operacjach rekonstrukcyjnych po rozległych operacjach onkologicznych oraz w chirurgii endoskopowej i mikroskopowej nosa.Oprócz tego w Klinice prowadzi się kompleksową, nowatorską diagnostykę choroby Meniere’a (zastosowanie 3-teslowego rezonansu magnetycznego celem oceny wodniaka przedsionka i ślimaka), gdzie po potwierdzeniu obecności choroby wykonuje się operację neurektomii nerwów przedsionkowych. Wykonujemy diagnostykę chorych z Zespołem Obturacyjnych Bezdechów Podczas Snu, a w przypadku potwierdzenia choroby proponujemy leczenie chirurgiczne.

Klinika uczestniczy w programie Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 


Historia

2018

Uwidocznienie i rejestracja drgań błony okienka okrągłego podczas stymulacji ucha drogą kostną

2017

Wprowadzenie monitorowania narządu słuchu podczas operacji tympanoplastycznych za pomocą urządzenia OSSILAIOM (pomiary ASSR i LDV prowadzone jednocześnie)

2016

Wprowadzenie operacji rekonstrukcji nerwów krtaniowych wstecznych i dekompresji nerwów krtaniowych wstecznych po operacjach strumektomii powikłanych porażeniem strun głosowych

2015

wprowadzenie zabiegów tyreoplastyki w leczeniu porażeń strun głosowych; wprowadzenie nowoczesnej techniki NBI do wczesnego wykrywania raków krtani oraz zakończenie modernizacji Kliniki z funduszy MNiSW

2014

opracowanie i wprowadzenie uniwersalnej techniki rekonstrukcji błony bębenkowej; opracowanie zasad chirurgii endoskopowej ucha środkowego

2013

wykonanie pierwszej w Polsce operacji ziarniniaka cholesterolowego w optyce endoskopowej przez zatokę klinową; wprowadzenie unikalnej w świecie metody monitorowania słuchu podczas operacji tympanoplastycznych; opracowanie zasad diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami równowagi prowadzącymi do upadków

2010

wykonanie pierwszej w świecie operacji wszczepienia obustronnie, symultanicznie implantu ucha środkowego całkowicie wszczepialnego oraz wprowadzenie pełnego zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej za pomocą różnych płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi

2005

wprowadzenie metody ASSR do diagnostyki uszkodzeń narządu słuchu

2004

Wprowadzenie monitoringu śródoperacyjnego narządu słuchu u pacjentów operowanych z powodu patologii tylnego dołu czaszki oraz zastosowanie przecięcia nerwu przedsionkowego w leczeniu choroby Meniera

2004

Wprowadzenie leczenia operacyjnego nowotworów części szyjnej przełyku z rekonstrukcją poprzez podciągnięcie żołądka (metoda pull up) we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

1999

Wprowadzenie nowoczesnych metod chirurgii podstawy czaszki (m.in. guzy nerwu słuchowego, guzy kłębka szyjnego), we współpracy z Kliniką Neurochirurgii

1998

Wprowadzenie leczenia głuchoty w przebiegu nerwiakowłókniakowatości typu II metodą implantów pniowych, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii

1996

Wprowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia zespołu bezdechów podczas snu we współpracy we współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

1994

Klinika Otolaryngologii, jako pierwsza w Polsce wprowadza metodę badania narządu słuchu przy pomocy rejestracji otoemisji akustycznej

1993

Klinika Otolaryngologii wprowadza metodę endoskopowej chirurgii nosa i zatok

1992

w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej wykonano pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego

Początek lat 1980-tych

Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie jako pierwsza i jedyna w Polsce wprowadza operacje rekonstrukcyjne za pomocą autoprzeszczepu jelita po rozległych operacjach nowotworów złośliwych gardła dolnego, krtani i górnej części przełyku, we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

1980

Klinika Otolaryngologii jako pierwsza w Polsce wprowadza do codziennej diagnostyki badania elektrofizjologiczne narządu słuchu

Początek lat 1970-tych

prof. Zb. Bochenek organizuje pierwszą w Polsce Pracownię Elektronystagmografii i Poradnię Otoneurologiczną, prowadzącą do dziś badania chorych, kierowanych z powodu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi