Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii

Informacje ogólne

Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii


Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi

Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii jest organizacją pozarządową, która za podstawowy cel swojej aktywności uznała organizowanie i wspieranie wielokierunkowych działań służących otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi.

Idea powstania Stowarzyszenia, zrodziła się w kręgu osób związanych z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Towarzyszyło jej głębokie przekonanie o konieczności poszukiwania nowych form wspierania rozwoju naukowego i szkoleniowego w dziedzinie otorynolaryngologii.

Już w krótkim czasie Stowarzyszenie zaangażowało się w organizację szeregu szkoleń, kursów, konferencji naukowych, w których uczestniczyli lekarze
i specjaliści z kraju i zagranicy. Stowarzyszenie współorganizuje między innymi:

 • Międzynarodowy Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego,
 • Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych,
 • Kurs Choroby Gruczołów Ślinowych i Nerwu Twarzowego,
 • Kurs Mikrochirurgii Laserowej Krtani,
 • Kurs Diagnostyki Zaburzeń Narządu Przedsionkowego.

Stowarzyszenie systematycznie wspiera:

 • Personel medyczny w walce z epidemią COVID-19,
 • Lekarzy w rozwoju naukowych,
 • Studentów/rezydentów kierunków medycznych w rozwoju umiejętności praktycznych,
 • Dzieci z wadami słuchu,
 • Osoby ze schorzeniami onkologicznymi w obrębie głowy i szyi,
 • Oddziały laryngologiczne poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny.

Uczestniczy w dofinansowaniu programów naukowych Kliniki Otorynolaryngologii, zgrupowanych w tematach: otochirurgia, rynologia, onkologia, foniatria, implanty ślimakowe, chirurgia rekonstrukcyjna, zaburzenia oddychania w czasie snu.

Dzięki finansowej pomocy Stowarzyszenia, wyremontowano poszczególne pomieszczenia Kliniki Otolaryngologii w Szpitalu przy ulicy Banacha, dokonano całościowej modernizacji Ośrodka Implantów Ślimakowych oraz wyposażono go w niezbędny, specjalistyczny sprzęt do leczenia i opieki
nad pacjentami.

Ważnym obszarem pracy osób zgrupowanych w Stowarzyszeniu, jest pomoc finansowa i specjalistyczna dla dzieci z wadami słuchu.

Dzięki doskonałej organizacji, Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność ukierunkowaną na pomoc dla najmłodszych, czyli leczenie polskich dzieci ze Wschodu (Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan) w zakresie schorzeń laryngologicznych, finansowania podróży, pobytu i kosztów ich terapii.

Integralną część działań Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii, stanowi pomoc dla osób dotkniętych chorobą nowotworową (nowotwory głowy i szyi).

Dane adresowe:

Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii
ul. Chałubińskiego 8  (korespondencja: piętro 46)
00-613 Warszawa
tel: 22 599 2238
mail: stowarzyszenie@otolaryngology.pl

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000119455
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 010802737
Urząd Skarbowy – nr NIP: 526-21-78-055

Partnerzy


Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Założenia statutowe

Założenia statutowe


Misją Stowarzyszenia jest organizowanie i wspieranie działań służących otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi poprzez:

 1. gromadzenie środków i darów rzeczowych na wspieranie działalności na rzecz otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi,
 2. wspieranie klinik i placówek otolaryngologicznych środkami finansowymi i rzeczowymi,
 3. wspieranie działalności naukowej i szkoleniowej w dziedzinie otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi oraz w dziedzinach pokrewnych,
 4. zjednywanie jak największej liczby osób gotowych uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz otorynolaryngologii i chirurgii głowy i szyi,
 5. przyznawanie stypendiów naukowych,
 6. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspieranie imprez środowiskowych, uczestnictwo w projektach lokalnych,
 7. pomoc finansowa i specjalistyczna dla dzieci z wadami słuchu,
 8. profilaktyka i pomoc osobom z chorobą nowotworową (nowotwory głowy i szyi).