Studenci


Wydział Lekarski
Ćwiczenia z ORL 2023-2024

Zasady odbywania ćwiczeń z laryngologii w roku akademickim 2023/2024

Szczegółowe zasady odbywania ćwiczeń będą przedstawiane grupie dziekańskiej przed ich rozpoczęciem, a ich forma będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Ćwiczenia z laryngologii odbywają się w godzinach 8.00 – 13.30.

Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część seminaryjną oraz część praktyczną i omawianie przypadków klinicznych.

 1. Studenci odbywający zajęcia zbierają się w pierwszym dniu bloku ćwiczeniowego o godzinie 8:00 w Sali Dydaktycznej Kliniki Otolaryngologii (blok D, parter, sala 31). Zajęcia rozpoczynają się seminarium oraz przekazaniem spraw organizacyjnych wraz z podziałem na podgrupy. Po zakończeniu seminarium studenci zgłaszają się do asystentów prowadzących zajęcia.

Codziennie przed rozpoczęciem zajęć Studentów obowiązuje zmiana obuwia (na szpitalne) oraz okryć wierzchnich (na fartuchy lekarskie) w Szatni Studenckiej. Zarówno obuwie zewnętrzne, jak i okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.

 1. Studenci zgłaszający się na ćwiczenia z laryngologii muszą opanować podstawowe wiadomości z anatomii głowy i szyi. W pierwszym dniu ćwiczeń nauczana jest metodyka badania otolaryngologicznego;z tego powodu nieobecność w tym dniu uniemożliwia odrobienie bloku.
 2. Jednorazowa nieobecność na ćwiczeniach obliguje studenta do jej odrobienia w ramach dyżuru. Większa liczba nieobecności powoduje niezaliczenie ćwiczeń.
 3. Ze względu na znaczną liczebność poszczególnych grup studenckich i obciążenia dydaktyczne Kliniki, związane z prowadzeniem ćwiczeń w ramach innych wydziałów WUM – nie ma możliwości zmian terminu odbywania ćwiczeń. W wyjątkowych, sporadycznych przypadkach zdarzeń losowych – proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za dydaktykę.
 4. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności w trakcie całego bloku ćwiczeniowego.
 5. Studenci kończą blok ćwiczeniowy we wtorek w drugim tygodniu zajęć. Następne trzy dni ćwiczeń są prowadzone w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w nowym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Kampusie Banacha.
 6. Egzamin testowy z otolaryngologii odbywać będzie sięw sesji letniej w formie elektronicznej.
 7. W Klinice Otolaryngologii istnieje możliwość wypożyczenia podręcznika „Wykłady z otolaryngologii” pod red. Prof. Kazimierza Niemczyka. Fakt wypożyczenia i zwrotu podręcznika jest odnotowywany na karcie zaliczeniowej; student, który nie zwróci podręcznika przed końcem bloku ćwiczeniowego nie uzyska zaliczenia zajęć.Student dba o podręcznik!
 8. Po zakończeniu ćwiczeń ostatniego dnia zajęć student proszony jest o złożenie w sekretariacie karty zaliczeniowej/ćwiczeń oraz wypełnionej anonimowo ankiety.
 9. Przy Klinice Otolaryngologii działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr hab. n.med. Anna Rzepakowska.
 10. We wszystkich sprawach dotyczących zajęć można zgłaszać się do koordynatora przedmiotu
  – dr n. med. Marii Makuszewskiej.
Audiofonologia

Gutentor Simple Text

English Division

English Division

Curricular affairs:

lek. Małgorzata Czesak (email: mczesak@wum.edu.pl)

dr n. med. Klaudyna Zwierzyńska (email: kzwierzynska@wum.edu.pl)

 

Number of teaching hours:

The course covers 60 hours of instruction, divided as below:

lectures – no lectures

seminars – 15 hrs

practical classes – 45 hrs

 

Seminars:

Seminar 1 – Epistaxis. 

Seminar 2 – Fractures of the ENT region. 

Seminar 3 – Carcinoma of oropharynx and oral cavity. 

Seminar 4 – Laryngeal and hypopharyngeal carcinoma. 

Seminar 5 – Carcinoma of nasopharynx

Seminar 6 – Carcinoma of paranasal sinuses. 

Seminar 7 – Rhinosinusitis. 

Seminar 8 – Diagnosis and management of dizzy patient.

Seminar 9 – Rhinitis. 

Seminar 10 – Facial nerve palsy. 

Seminar 11 – Stridor.

Seminar 12 – Foreign bodies in the aerodigestive tract. 

Seminar 13 – Complications of inflammatory diseases in otolaryngology.

Seminar 14 – Otitis externa 

Seminar 15 – Otitis media. Otalgia.

Seminar 16 – Hearing disorders. 

Seminar 17 – Neck masses. Salivary glands. 

Seminar 18 – Tonsils and adenoid – when is surgery indicated? Sleep apnea

 

Practical classes:

Practical classes 1-4 – ENT examination: oral cavity, anterior and

posterior rhinoscopy, otoscopy, indirect laryngoscopy.-

Practical classes 5 – Emergency room

Practical classes 6 – Operating room

Practical classes 7 – Labs

(* the order of classes and practical days depends on the assistants)

 

Literature:

– Obligatory:

 1. ENT secrets, edited by Bruce W. Jafek, Bruce W. Murrow. – 3rd ed.,

Philadelphia, PA : Elsevier-Mosby, – The Secrets series.

 1. Cummings Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 3-Volume Set: Expert

Consult: Online and Print  (Otolaryngology Cummings) 5th Edition.

– Supplementary:

 1. Current diagnosis and treatment in otolaryngology: head and neck

surgery, New York: McGraw-Hill, 2004, LANGE medical.

 1. Essentials of otolaryngology / Eds.: Frank E. Lucente; Eds.: Gady

Har-El., Wydanie 5th ed., Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins,

2004.

 

Verifying the effect of learning:

– EXAM

 

Additional information :

It is mandatory to change shoes and have a white coat. Basic knowledge

of head and neck anatomy is required, as well as entry knowledge for a

specific seminar. There may be tests or pre-seminar checkups.

Medical confidentiality applies to students undergoing exercises at the

Clinic (this applies to working at the patient’s bed, in the operating

theater, as well as all medical records of the patient). Students are

not allowed to provide information about the patient’s condition, test

results and the patient’s treatment. All discussions about the patient

(diagnosis, treatment, prognosis) may take place only without the

patient’s participation outside the patient’s room, without the

participation of other people.

It is strictly forbidden to take photos and record videos in any way

showing patients, medical procedures or medical documentation.

Ratownictwo Medyczne

Kierunek Ratownictwo Medyczne


Dokładne informacje na temat wykładów i zasad odbywania ćwiczeń  – w Dziekanacie, u asystentów prowadzących zajęcia lub u dr n.med. Roberta Bartoszewicza oraz w sekretariacie Kliniki Otolaryngologii.

Całością spraw związanych z dydaktyką przeddyplomową na kierunku “Ratownictwo Medyczne” zajmuje się
dr med. Robert Bartoszewicz
 
RATOWNICTWO MEDYCZNE (wykłady)
według planu z Dziekanatu
 
 1. Wprowadzenie do otolaryngologii
 2. Duszność, ciała obce
 3. Urazy i krwawienia w ORL
 4. Stany zapalne w ORL
 5. Ostre zaburzenia słuchu i równowagi

W indeksie należy wpisać: wykłady 10 godz., ćwiczenia – 20 godz.

Całością spraw związanych z dydaktyką przeddyplomową zajmuje się dr med. Piotr Chęciński.

Zalecana literatura:

1. “Ostry dyżur – Otorynolaryngologia” po red. prof. dr hab. med.

G. Janczewskiego, prof. dr hab. med. E.Osuch-Wójcikiewicz,

Alfa-medica Press, 2003