Pracownia Bezdechu Sennego Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Badanie polisomnograficzne stosuje się w celu zapisu zmieniających się parametrów organizmu ludzkiego w czasie snu.

Czytaj więcej

Poradnia Foniatryczna i Logopedyczna

Poradnia foniatryczna udziela pełnoprofilowych porad lekarskich z zakresu zaburzeń głosu i mowy trzeciego stopnia referencyjnego (poradnia przykliniczna). Prowadzona jest diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy w pełnym zakresie, jak też profilaktyka u osób z narażeniem zawodowym na dysfunkcję głosu.

Czytaj więcej

Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

W Pracowni odbywa się diagnostyka chorób krtani i zaburzeń głosu. Wykonuje się videolaryngoskopię oraz videolaryngostroboskopię, dokumentuje oceny obiektywnej głosu i mowy przy pomocy systemów komputerowych.

Czytaj więcej

Poradnia Audiologiczna

Poradnia przyjmuje zarówno dzieci, jak i dorosłych. Udziela porad lekarskich w zakresie audiologii trzeciego stopnia referencyjnego (poradnia przykliniczna), wykonuje pełną diagnostykę narządu słuchu i równowagi w oparciu o pracownię badań słuchu, gabinet korekcji wad słuchu, pracownię videonystagmografii, pracownię elektrofizjologii narządu słuchu. Prowadzi kwalifikację pacjentów z wadą słuchu do protezowania narządu słuchu, jak też do leczenia całkowitej głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów ślimakowych oraz innych elektrowych protez słuchowych.

Czytaj więcej

Poradnia Otoneurologiczna

Poradnia udziela pełnoprofilowych porad lekarskich w zakresie zaburzeń narządu równowagi.
Prowadzona jest pełna diagnostyka otoneurologiczna w oparciu o pracownię elektronystagmografii i posturografii dynamicznej, leczenie oraz rehabilitacja zaburzeń równowagi.

Czytaj więcej

Pracownia Badań Układu Równowagi Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

W pracowni wykonuje się badanie Videonystagmograficzne (VNG), posturograficzne (CDP) oraz badanie dynamicznej ostrości widzenia (In vision) i miogennych przedsionkowych potencjałów wywoławczych (VEMP). Wskazania do wykonania badań: patologia w obrębie narządu słuchu i równowagi.

Czytaj więcej

Ośrodek Implantów Ślimakowych Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Godziny przyjęć: 7.30 – 14.00 Diagnostyka do wszczepienia implantu ślimakowego: telefon 518 414 566 Godziny 13.00 – 15.00, poniedziałek – piątek W skład Ośrodka wchodzą pracownie:  

Czytaj więcej

Pracownie Badań Narządu Słuchu

W pracowniach wykonuje się badania narządu słuchu:
obiektywne – audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna, słuchowe potencjały wywołane (w tym ABR)
subiektywne – audiometria tonalna, audiometria słowna, próby nadprogowe.

Czytaj więcej

Pracownia Logopedyczna

Pracownia świadczy usługi:
– Logopedyczna diagnoza pacjentów z niedosłuchem
– Kwalifikacja do wszczepienia implantu słuchowego
– Rehabilitacja pacjentów z niedosłuchem
– Organizacja warsztatów szkoleniowych dla terapeutów i rodziców dzieci z wadą słuchu
– Międzyośrodkowa współpraca podczas turnusów rehabilitacyjnych
– Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz praktyk studenckich oraz zawodowych z zakresu logopedii
– Konsultacje i terapia pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia
– Elektrostymulacja podniebienia (na zlecenie lekarza foniatry)

Czytaj więcej