Pracownia Polisomnografii- Diagnostyki Bezdechu Sennego

Badanie polisomnograficzne stosuje się w celu zapisu zmieniających się parametrów organizmu ludzkiego w czasie snu.

Czytaj więcej

Pracownia Patofizjologii Głosu i Mowy Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

W Pracowni odbywa się diagnostyka chorób krtani i zaburzeń głosu. Wykonuje się videolaryngoskopię oraz videolaryngostroboskopię, dokumentuje oceny obiektywnej głosu i mowy przy pomocy systemów komputerowych.

Czytaj więcej

Pracownia Badań Układu Równowagi Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

W pracowni wykonuje się badanie Videonystagmograficzne (VNG), posturograficzne (CDP) oraz badanie dynamicznej ostrości widzenia (In vision) i miogennych przedsionkowych potencjałów wywoławczych (VEMP). Wskazania do wykonania badań: patologia w obrębie narządu słuchu i równowagi.

Czytaj więcej

Ośrodek Implantów Ślimakowych Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Godziny przyjęć: 7.30 – 14.00 Diagnostyka do wszczepienia implantu ślimakowego: telefon 22 599 21 16, 22 599 21 17, email: agnieszka.pastuszka@uckwum.pl, zuzanna.moszynska@uckwum.pl Godziny 12.00 – 14.00, poniedziałek – piątek W skład Ośrodka wchodzą pracownie:  

Czytaj więcej

Pracownie Badań Narządu Słuchu

W pracowniach wykonuje się badania narządu słuchu:
obiektywne – audiometria impedancyjna, otoemisja akustyczna, słuchowe potencjały wywołane (w tym ABR)
subiektywne – audiometria tonalna, audiometria słowna, próby nadprogowe.

Czytaj więcej

Pracownia Logopedyczna

Pracownia świadczy usługi:
– Logopedyczna diagnoza pacjentów z niedosłuchem
– Kwalifikacja do wszczepienia implantu słuchowego
– Rehabilitacja pacjentów z niedosłuchem
– Organizacja warsztatów szkoleniowych dla terapeutów i rodziców dzieci z wadą słuchu
– Międzyośrodkowa współpraca podczas turnusów rehabilitacyjnych
– Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz praktyk studenckich oraz zawodowych z zakresu logopedii
– Konsultacje i terapia pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia
– Elektrostymulacja podniebienia (na zlecenie lekarza foniatry)

Czytaj więcej

Pracownia Ultrasonografii Głowy i Szyi

Specjalizujemy się w ocenie struktur powierzchownych szyi, przede wszystkim w przedoperacyjnej diagnostyce różnicowej patologii gruczołów ślinowych, węzłów chłonnych szyi oraz guzów szyi o innej etiologii. Oceniamy również morfologię wybranych patologii rozrostowych krtani pod kątem zaawansowania.
Badania wykonywane były dotychczas aparatem Tashiba Xario z głowicą o częstotliwości obrazowania 11 MHz. Obecnie dysponujemy również wysokiej klasy ultrasonografem Simens Acuson Redwood z szerokopasmowymi wielorzędowymi sondami do 18 MHz. Mamy również możliwość rozszerzenia standardowej oceny morfologicznej USG o dodatkowe opcje elastografii impulsu mocy oraz obrazowanie z zastosowaniem środka kontrastowego w celu jeszcze dokładniejsze diagnozy patologii w rejonie szyi.

Czytaj więcej