Czasopismo naukowe „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” (ISSN 2084-5308) jest oficjalnym Organem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

 „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” to pismo szkoleniowe prezentujące aktualne poglądy oraz stan wiedzy środowiska otorynolaryngologów polskich i zagranicznych.

Artykuły zamieszczane w czasopiśmie mają charakter praktyczny. Publikowane są prace typu przeglądowego, opisy przypadków, standardy postępowania i zalecenia terapeutyczne, sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, relacje z posiedzeń Zarządu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi oraz aktualności z życia Towarzystwa.

„Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” (ISSN 2084-5308) skierowany jest przede wszystkim do lekarzy otolaryngologów, audiologów, foniatrów, alergologów, lekarzy rodzinnych, a także lekarzy innych specjalności oraz do studentów.  

Redakcja aktywnie współpracuje z interdyscyplinarnymi Towarzystwami krajowymi jak i zagranicznymi,  a co za tym idzie publikuje również artykuły interdyscyplinarne.

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera czasopisma (zakładka w lewym menu), żeby otrzymywać bieżące informacje od Redakcji i Wydawcy dotyczące zarówno nowych treści naukowych publikowanych w czasopiśmie, jak i pozostałych istotnych informacji.

Redakcja czasopisma „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” (ISSN 2084-5308) realizowała w latach 2019 – 2020 projekt z zakresu działalności upowszechniającej naukę, obejmujący zadania:

  • Upowszechnianie, promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w skali międzynarodowej poprzez udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji “Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego”.
  • Upowszechnianie, promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w skali międzynarodowej poprzez udział uznanych zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma pt.: “Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”.

  • Upowszechnianie, promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w skali międzynarodowej poprzez stworzenie anglojęzycznej wersji wydawanej publikacji pt.: “Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”.

  • Upowszechnianie, promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej poprzez digitalizację “Polskiego Przegląd Otorynolaryngologicznego” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu przez sieć Internet.

 

Zadania finansowane były w ramach umowy nr umowy: 727/P-DUN/2018; nr decyzji: 767/1/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Redakcja czasopisma „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” (ISSN 2084-5308) realizowała w latach 2016 – 2017 projekt z zakresu działalności upowszechniająćego naukę, obejmujący zadania:

  • Digitalizacja “Polskiego Przegląd Otorynolaryngologicznego” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu przez sieć Internet.
  • Stworzenie anglojęzycznej wersji wydawanej publikacji pt.: “Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”
  • Udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji pt.: “Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”
  • Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w “Polskim Przeglądzie Otorynolaryngologicznym”

Zadania finansowane było w ramach umowy nr umowy: 767/P-DUN/2016; nr decyzji: 767/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.