Aktualności

Posiedzeniu Oddziału Mazowieckiego PTORLChGiSz z webinarium poświęconym przewlekłym zapaleniom zatok przynosowych

W dn. 12.06.2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Ze względu na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 spotkanie odbyło się ponownie w formie webinarium. Tematem przewodnim webinarium zorganizowanego pod patronatem naukowym Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi WUM oraz Kliniki Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM było przewlekłe zapalenie zatok przynosowych. W pierwszej sesji, moderowanej przez Pana dr hab. n. med. Tomasza Gotliba, wygłoszono słowem wstępu wspomnienie o prof. Wandzie Mitkiewicz-Bochenek. Następnie omawiano najnowsze informacje na temat leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. W drugiej sesji, prowadzonej przez Pana profesora Antoniego Krzeskiego, odniesiono się...
Czytaj dalej
Aktualności konferencje

Czesko-niemieckie Dni Otorynolaryngologii 2021

W dniach 17-18.09.2021 odbędą się Czesko-niemieckie Dni Otorynolaryngologii w Halberstadt w Niemczech. Kongres został przełożony z zeszłego roku w związku z pandemią SARS-CoV-2. Nasi Koledzy z Czech i Niemiec gorąco zachęcają do uczestnictwa w Konferencji. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.ameos.eu/czechgermanentdays2020/
Czytaj dalej
Aktualności konferencje

I Białorusko-Polsko-Litewski Kongres Otorynolaryngologiczny

W dniach 20-21 maja 2021 roku odbył się pierwszy Białorusko-Polsko-Litewski Kongres Otolaryngologiczny. Ze względu na panującą epidemie wirusa SARS Cov2 Kongres odbył się w formule online. Kongres wywodzi się z tradycji Polsko-Litewskich Zjazdów Otolaryngologicznych, które Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego współorganizuje cyklicznie od 2009 roku. Gospodarzem Kongresu była w tym roku strona białoruska, a konkretnie Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Grodnie. W ciągu 2 dni wysłuchaliśmy 24 wykładów o zróżnicowanej tematyce z zakresu rynologii, otologii, audiologii oraz onkologii laryngologicznej. Pan Profesor Kazimierz Niemczyk wygłosił wykład pt. „Aktualne wskazania do stosowania implantów ślimakowych oraz implantów pniowych”. Wykładom...
Czytaj dalej
Aktualności

Szkolenie z obsługi hełmów do tlenoterapii

W dn. 22.04.2021 roku w naszej Klinice odbyło się szkolenie z obsługi hełmów do tlenoterapii nieinwazyjnej. Jest to innowacyjne urządzenie, opracowane przez dr Łukasza Wróblewskiego z I Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, które pozwala na leczenie pacjentów wymagających wsparcia oddechowego, w tym pacjentów wymagających tlenoterapii w przebiegu zakazenia wirusem SARS Cov2. W trakcie szkolenia zapoznaliśmy się z obsługą urządzenia, poznaliśmy także kryteria kwalifikacji pacjentów do tego rodzaju terapii, która może być prowadzona także w naszym Oddziale COVID. Bardzo dziękujemy Doktorowi Łukaszowi Wróblewskiemu za zorganizowanie szkolenia i podzielenie się bezcenna wiedza, która pozwoli nam skuteczniej leczyć pacjentów, wymagających...
Czytaj dalej
Aktualności

Obrona pracy doktorskiej lek. Klaudyny Zwierzyńskiej

W dniu 18.03.2021 odbyła się obrona pracy doktorskiej „Zastosowanie szyjnych i ocznych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych u pacjentów z guzem nerwu VIII” lek. Klaudyny Zwierzyńskiej. Praca doktorska powstała pod przewodnictwem Pani dr hab. n. med. Magdaleny Lachowskiej, która była promotorem głównym oraz Pana dr Jacka Sokołowskiego - promotora pomocniczego. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Czytaj dalej
Aktualności

Posiedzenie Oddziału Mazowieckiego PTORLChGiSz

W dn. 10.04.2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Ze względu na panującą epidemie wirusa SARS Cov2 spotkanie odbyło się w formie webinarium. Tematem przewodnim posiedzenia pod patronatem Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Otolaryngologicznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej była nowoczesna diagnostyka w wybranych patologiach narządów głowy i szyi. Pierwszy punkt posiedzenia stanowiło przyjecie nowych członków Towarzystwa. Decyzja Zarządu do grona członków naszego Towarzystwa dołączyły lek. Maria Molga oraz lek. Ewa Kucharska, rezydentki z Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM. Następnie...
Czytaj dalej
Aktualności

Obrona Pracy Doktorskiej lek. Tomasza Wojciechowskiego

Dnia 07.04.2021 roku lekarz Tomasz Wojciechowski uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „ Analiza anatomii przestrzeni retrotympanum i jej sąsiedztwa w obrazach tomografii komputerowej wiązki stożkowej”. Promotorem pracy był Prof. Kazimierz Szopiński (Kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UCS WUM), promotorem pomocniczym dr n. med. Robert Bartoszewicz (adiunkt w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM) a recenzentami prof. Jerzy Kuczkowski (UM w Gdańsku) i prof. Michał Polguj (UM w Łodzi). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Czytaj dalej
Aktualności konferencje

III Ukraińsko-Polski Kongres Otorynolaryngologiczny (3rd Ukrainian-Polish ENT Congress)

2 kwietnia 2021 roku odbył się III Ukraińsko-Polski Kongres Otorynolaryngologiczny „Innowacyjne technologie w otorynolaryngologii" organizowany we współpracy pomiędzy Kliniką Otorynolaryngologii Państwowej Kliniki Lekarskiej Uniwersytetu AA. Bogomolca a Katedrą i Kliniką Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, podobnie jak w ubiegłym roku Kongres odbywał się w formie zdalnej w ramach webinarium. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego kongresu byli prof. Oleksandr Naumenko, obecny p.o. Rektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry Otolaryngologii w Kijowie oraz prof. Kazimierz Niemczyk - Kierownik Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM, Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (ESBS). Podczas...
Czytaj dalej
Aktualności

Rynochirurgia – kurs specjalizacyjny

W dniach 24-26.03.2021r w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi odbył się kurs dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie otorynolaryngologii. Ze względnie na panującą pandemię COVID-19 kurs przeprowadzony był w formie online. W kursie udział wzięło 16 uczestników. Podczas wykładów omawiano m.in. zagadnienia dotyczące anatomii topograficznej i radiologicznej jam nosa i zatok przynosowych, wskazania do leczenia chirurgicznego, opiekę przed i pooperacyjną nad pacjentem, operacji przegrody nosa, małżowin nosowych, nosa zewnętrznego oraz operacje zatok przynosowych z dostępów wewnątrznosowych i zewnętrznych. Kursanci uczestniczyli w transmitowanych na żywo zabiegach FESS.
Czytaj dalej
Aktualności

Utworzenie Oddziału COVID

W dn.25.03.2021 roku w naszej Klinice powstał Pododdział COVID. Oddział przeznaczony jest dla pacjentów naszego szpitala oraz przyjmowanych przez Szpitalną Izbę Przyjęć, którzy wymagają hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS Cov2. Ordynatorem Oddziału jest dr n. med. Longin Niemczyk z Kliniki Nefrologii WUM. Obecnie w Oddziale dyżurują lekarze z Klinik Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Kardiologii WUM. Oddział dysponuje 16 łóżkami, stanowiskami do tlenoterapii, w tym także tlenoterapii wysokoprzepływowej (aparaty Airvo).   Informacji o hospitalizowanych pacjentach udzielają lekarze dyżurni pod nr telefonu 22 599 24 93.  
Czytaj dalej
Aktualności

100lecie Kliniki

15 stycznia br. zespół Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM świętował setną rocznicę istnienia Kliniki. Obchody, w których wzięło udział wielu znamienitych gości i liczne grono lekarzy otolaryngologów z całej Polski, zorganizowano w formie webinarium. Historia jednostki sięga 1 czerwca 1920 roku, kiedy to powstała Katedra Chorób Nosa, Gardła i Uszu, następnie zaś 15 stycznia 1921 r., w miejscu wydzielonym z kompleksu budynków Szpitala św. Ducha przy ul. Elektoralnej, rozpoczęła działalność Klinika. W latach 1921-2002 funkcję kierownika Kliniki pełnili kolejno: prof. Feliks Antoni Erbrich (1921-1938), prof. Antoni Dobrzański (1939-1953), prof. Henryk Lewenfisz-Wojnarowski (195-1956), prof. Jan Szymański...
Czytaj dalej