Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

https://sknotolaryngologii.wum.edu.pl/

Początki działalność naukowej studentów w Klinice sięgają 1950 roku, kiedy powstało Studenckie Koło Laryngologiczne. Spotkania oraz prace badawcze prowadzone były początkowo pod opieką dr T. Bystrzanowskiej, a następnie dr hab. Ireny Cichockiej – Szumilin.

Współcześnie do roku 2016 opiekunem koła był dr n.med. Jarosław Balcerzak, a od października 2016 funkcję tą pełni dr hab. n med. Anna Rzepakowska.

Studenci Koła Naukowego spotykają się raz w miesiącu. Na posiedzeniach SKN studenci mogą zapoznać się z badaniami naukowymi pracowników Kliniki, ale przede wszystkim sami prezentują ciekawe przypadki kliniczne oraz własne opracowania zagadnień naukowych, które stanowią później podstawę opracowania publikacji, czy przygotowania prezentacji na konferencję studencką. W ramach spotkań organizowane są również warsztaty z ultrasonografii narządów powierzchownych szyi, fiberoskopii, otoskopii oraz badania otoneurologicznego i manewrów repozycyjnych.

Bardzo ciekawą inicjatywą, której współtwórcami są studenci naszego koła, jest studencka konferencja HEADS UP!. Tworzona przy współudziale Kół Naukowych Chirurgii Szczękowej, Okulistyki i Neurochirurgii, jest miejscem wielodyscyplinarnej dyskusji naukowej różnych specjalności, zajmujących się leczeniem patologii w rejonie głowy.

Osiągnięcia członków SKN (2016-2021): 

 • współautorzy 8 publikacji w czasopismach z IF
 • współautorzy 18 publikacji w krajowych czasopismach
 • ponad 30 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach studenckich
 • 5 mini-grantów studenckich finansowanych przez WUM
 • projekt studenta SKN „Znaczenie kliniczne biomarkerów immunologicznych jako czynników prognostycznych w nowotworach głowy i szyi” wyróżniony i rekomendowany do finansowania w konkursie Ministra Zdrowia „Najlepsi z najlepszych! 4.0”
 • przewód doktorski w Szkole Doktorskiej WUM studenta SKN
 • dwa projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursie MNiSW  – Studenckie koła naukowe tworzą innowacje
  • „Immunomodulacyjna rola mikrośrodowiska guza na wyniki onkologiczne w zaawansowanym raku krtani”
  •  Ocena markerów immunologicznych i przemiany nabłonkowo-mezenchymalnej w rozwoju raka krtani”