Dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz

Doktor habilitowany Katedry i Kliniki Otolaryngologii,
Chirurgii Głowy i Szyi

Biografia


Wykształcenie
Kauno Medicinos Institutas (Litwa), Wydział Lekarski,1982-1988
I stopień specjalizacji z otolaryngologii, 1994
Stopień doktora nauk medycznych „Problem diagnostyczny i leczniczy w nawracających krwawieniach z nosa”, Promotor: Prof. dr hab. Teresa Goździk –Żołnierkiewicz, AM w Warszawie, 1997
II stopień specjalizacji z otolaryngologii, 2000
Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych  na podstawie cyklu publikacji: „Ocena znaczenia diagnostyczno-prognostycznego miRNA w raku krtani w populacji polskiej”. UM w Warszawie, 2019

Przebieg pracy zawodowej
Staż podyplomowy w Kauno Klinikos (Litwa), 1988-1989
Lekarz, Šalčininkų Rajono Savivaldybės Ligoninė (Litwa), 1989-1991
Stypendysta Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie, 1991-2000
Adiunkt (2000-2017, od 2019), Wykładowca (2017-2019) w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, Universitaire de Lille, France, 1996, staż w dziedzinie chirurgii onkologicznej głowy i szyi
Service D‘otologie et D‘oto-neurologie, Universitaire de Lille, France, 1998, staż w dziedzinie chirurgii podstawy czaszki
Department of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Gottingen University, Germany,1999, staż w dziedzinie chirurgii laserowej
Department of Otolaryngology, Jessenius Faculty of Medicine, Martin, Slovakia, 2005, staż w dziedzinie chirurgii tarczycy
Liczne kursy krajowe i zagraniczne

Osiągnięcia


Autor lub współautor 133 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych
Współredaktor podręcznika
Autor lub współautor  39 rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych
Autor lub współautor  211 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych
Współorganizator kursów, konferencji, zjazdów krajowych i międzynarodowych
Kierownik 1 projektu naukowego KBN, 1 własnego WUM, wykonawca w 4 projektach  KBN i 1  NCBiR
Promotor pomocniczy pracy doktorskiej, promotor prac  licencjackich i magisterskich, kierownik 6 specjalizantów
Laureat nagród  zespołowych dydaktycznych Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  zespołowej – srebrny medal im. L. Rydygiera. W 2011 roku uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi:
1. Oddział Mazowiecki, członek zarządu, sekretarz, 2006-2012;
2. Sekcja Onkologiczna, członek zarządu, 2012-2015;
3. Sekcja Historyczna, członek zarządu, od 2015;
4. Komisja ds. Nagród im. Profesora Jana Miodońskiego, członek komisji, 2016-2018;
5. Zarząd Główny, członek zarządu, sekretarz, od 2020

Skip to content