Dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

Doktor habilitowany Katedry i Kliniki Otolaryngologii,
Chirurgii Głowy i Szyi

Biografia

Studiował w latach 1991 – 1997 na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Staż podyplomowy odbył latach 1997-98 w Warszawie. Przez niespełna rok, w 1999 pracował w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej AM (wówczas przy ulicy Litewskiej), gdzie rozpoczął studia doktoranckie. Od 2000 roku, dzięki przychylności prof. Grzegorza Janczewskiego, kontynuował stypendium w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie, pod kierunkiem dr hab. med. Bolesława Samolińskiego. W 2003 roku obronił pracę doktorską „Wpływ fazy cyklu nosowego na przebieg donosowej próby prowokacyjnej z alergenem w ocenie rynometrią akustyczną”. Pracował w Klinice w latach 2003-2006 jako asystent bez stałej umowy, a od 2006 jako adiunkt.  Specjalizację z otorynolaryngologii (tzw. „nowym trybem” jednostopniowym) uzyskał z wynikiem bardzo dobrym w 2005 (kierownik specjalizacji: dr n. med. Piotr Chęciński). Następnie rozpoczął specjalizację z alergologii, ale jej nie ukończył. Uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie cyklu prac opublikowanych m.in. w Rhinology, Laryngoscope, International Forum of Allergy and Rhinology z zakresu anatomii radiologicznej i poszerzonych dostępów endoskopowych do zatoki czołowej, o łącznym IF ponad 8 (pierwszy autor we wszystkich publikacjach) w 2015 roku. Odbył staże m.in. w AMC w Amsterdamie, Klinice Otolaryngologii w Hradec Kralove (Czechy), i liczne kursy w Niemczech, USA, Danii, Austrii i Włoszech.

Osiągnięcia


Do najważniejszych osiągnięć Pana Doktora należą:

1. Wprowadzenie poszerzonych dostępów endoskopowych do zatoki czołowej (pierwsze publikacje w piśmiennictwie polskim na temat zastosowania operacji Draf 3, jedne z pierwszych na świecie publikacji temat poszerzonych dostępów Draf 2b, zastosowania piezochirurgii do usuwania guzów kostnych przeznosowo). W latach 2008-2020 wykonał ponad 100 operacji Draf 3.

2. Wprowadzenie w Klinice operacji endoskopowych nowotworów złośliwych i łagodnych zatok przynosowych, dołu skrzydłowo-podniebiennego i podskroniowego :
– operacje endoskopowego usunięcia nowotworów złośliwych (pierwsza w Polsce publikacja opisująca grupę pacjentów operowanych tą metoda),
– operacje kostniaków zachyłka i zatoki czołowej (Od 2008 do 2020 roku ponad 75 operacji, w tym 10 operacji kostniaków olbrzymich),
-operacja włókniaka młodzieńczego, encephalocele zachyłka bocznego zatoki klinowej.
3. Opracowanie metody operacji brodawczaka odwróconego zatoki szczękowej metodą przez antrostomię środkową i poszerzoną antrostomię dolną (combined antrostomies approach)
4. Od 2014 – współpraca z dr Tomaszem Dziedzicem z Kliniki Neurochirurgii – operacje endoskopowe gruczolaków przysadki i guzów okołosiodłowych (struniaki, czaszkogardlaki), endnoskopowa resekcja przedniego dołu czaszki (usunięcie esthesioneuroblastoma).

Do 2021 – autor lub współautor 33 publikacji (źródło: pubmed) o łącznym IF 30, autor 4 rozdziałów w podręcznikach i monografiach.

Nagradzany nagrodami rektora za osiągnięcia naukowe w latach 2006 i 2008. W 2019 roku uhonorowany brązowym Krzyżem Zasługi.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

W latach 2006-2009 sekretarz sekcji laryngologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 2011-14 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, Od 2018 przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PTORLCHGiS. Członek Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego.

Skip to content