Dr n. hum. Dominika Wiśniewska

Biografia

Dyplom uczelni wyższej
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, 2005 rok, magister psychologii
Wydział Polonistyki, Uniwersytet Łódzki,2005 rok, magister filologii polskiej
Psycholog – stażysta
2016 rok Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej, Instytut Matki i Dziecka
2016 rok Zakład Psychologii Klinicznej, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego
2017 rok Klinika Neurochirurgii, SPSCK w Warszawie
2017 rok Zespół Oddziałów Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ
2017 rok Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2018 rok Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Asystent
od 2005 roku, Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zespół implantów ślimakowych
od 2017 roku, Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Onkologii
od 2007 roku, Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Adiunkt
Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Specjalista
psychoterapeuta, ukończone 4 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 2018 roku.
psycholog kliniczny, ukończone studia podyplomowe: Psychologia kliniczna, w 2016 roku, Psychologia kliniczna osób chorych somatycznie, w 2018 roku, Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju studia podyplomowe: Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju, w 2014 roku
Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2011 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. „Poczucie koherencji a jakość życia osób po wszczepieniu implantu ślimakowego”

Osiągnięcia

Autor lub współautor kilkudziesięciu prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym 16 pierwszy autor). Redaktor monografii naukowej: Dorastanie między dwoma światami – społeczne konteksty rozwoju słyszących dzieci niesłyszących rodziców.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
Członek Stowarzyszenia Wspierania Laryngologii
Członek Zespołu Ekspertów ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Skip to content