Dr n. med. Arkadiusz Paprocki

Biografia

Wykształcenie
absolwent XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie 1997-2003
stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Odległa ocena parametrów ustawienia procesora mowy u pacjentów z wielokanałowymi implantami ślimakowymi” (promotor – prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk) Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2015
tytuł specjalisty otorynolaryngologa uzyskany w 2013 roku (kierownik specjalizacji – dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz)
Przebieg pracy zawodowej
staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w latach 2003-2004
studia doktoranckie w Klinice Otolaryngologii  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2004- 2009
asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii WUM w latach 2008- 2018
starszy asystent w Klinice Otolaryngologii w latach 2019- 2020

Osiągnięcia

Autor lub współautor 11 publikacji w czasopismach naukowych
Uczestnik kursów krajowych i zagranicznych z zakresu otologii, mikrochirurgii ucha, otoneurologii oraz szkoleń z zakresu dopasowania procesorów mowy u pacjentów z implantami ślimakowymi współorganizator kursów oraz konferencji klinicznych krajowych i międzynarodowych.

Skip to content